Bläddra

Hjärta, prostata, stroke : erfarenheter av sjukdomsförlopp och behandlingar – med förslag om livets slutskede ur en patients perspektiv

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera sjukdom Etiska frågor och debatter Etiska frågor: eutanasi och rätten till sin egen död Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Hjärta, prostata, stroke : erfarenheter av sjukdomsförlopp och behandlingar – med förslag om livets slutskede ur en patients perspektiv

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera sjukdom Etiska frågor och debatter Etiska frågor: eutanasi och rätten till sin egen död Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här
Författaren skildrar erfarenheter av fyra hjärtinfarkter, decennier av prostataproblem och slutligen stroke. Med tidvis outhärdliga smärtor och nära-döden upplevelser under tillstånd som gett tankar om ett behagligt sätt att avsluta ett liv som endast innebär fortsatt meningslöst lidande.Vilket resulterat i ett konkret förslag om livets slutskede belyst ur en patients perspektiv. Där sjukvårdspersonal befrias från ansvar genom ett algoritmbaserat system byggt på instruktioner från sjukjournaler. Hjärta, prostata, stroke vänder sig i första hand till ansvariga inom sjukvård och beslutsfattande politiker. Men även sjukvårdspersonal får tankeväckande inblickar i sin verksamhet, och boken är därigenom lämplig som kompletterande litteratur till områdets undervisning. Texterna ger även möjligheter för människor i livets slutskede att få ta del av andras konkreta erfarenheter och därigenom kunna ta ställning till den väsentliga fråga om befrielse från lidande. Bokens avslutande Kommentar ger en koncentrerad genomgång av västerlandets tankegångar inför människans situation i tillvaron, från grekerna till nutida vetenskap. Vilket kan bidra till djupare förståelse av realiteter inför varje individs oundvikliga slut.