Bläddra

Höga kostnader och låg patientnytta : att värdera insatser i sjukvård

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och sjukvård Industrier och branscher Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Offentliga sektorn
Köp här

Höga kostnader och låg patientnytta : att värdera insatser i sjukvård

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och sjukvård Industrier och branscher Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Offentliga sektorn
Köp här

Hälso- och sjukvårdens kostnader ökar i snabb takt. Den åldrande befolkningen tillsammans med den medicintekniska utvecklingen talar för en fortsatt kostnadsökning. För att klara finansieringen av framtidens vård kommer därför prioriteringsfrågor att vara centrala.  

I rapporten undersöks dagens processer för prioritering i hälso- och sjukvården. Är de tillräckliga för att säkerställa att de nya läkemedel, de kirurgiska ingrepp och den medicinteknik som införs ger verklig patientnytta till en rimlig kostnad? I rapporten ges flera exempel på insatser i vården som tar väsentliga resurser i anspråk trots att det saknas underlag som visar att de har verklig patientnytta.

Författaren lämnar även rekommendationer om hur processerna för prioritering kan stärkas och hur hälso- och sjukvården kan utvecklas som kunskapsorganisation.  

Mikael Svensson är professor i tillämpad hälsoekonomi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.