Bläddra

Högläsning – didaktik för språk-, läs- och skrivutveckling

Kategorier: Förskolan Läs- och skrivkunnighet Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkvetenskap / lingvistik

Högläsning – didaktik för språk-, läs- och skrivutveckling

Kategorier: Förskolan Läs- och skrivkunnighet Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkvetenskap / lingvistik
Köp här
Den muntliga språkförmågan utgör grunden för barns läs- och skrivutveckling och behöver därför stimuleras på ett sätt som väcker nyfikenhet, lockar till spännande samtal och erbjuder rika lärtillfällen. Högläsning är en aktivitet med stor potential att just stärka och stödja barns språk-, läs- och skrivutveckling. I den här boken presenteras forskningsgrundade metoder för en mångsidig och språkutvecklande didaktik i samband med högläsning. Genom en mängd exempel och tydliga didaktiska resonemang beskriver författaren högläsning som praktiskt-pedagogiskt redskap och förklarar hur en väl genomtänkt högläsning kan utformas. Högläsning – didaktik för språk-, läs- och skrivutveckling vänder sig främst till blivande och verksamma förskollärare och lärare i förskoleklass och grundskolans tidiga år.