Bläddra

HR och Lön – verksamhetsbaserad processutveckling

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden
Köp här

HR och Lön – verksamhetsbaserad processutveckling

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden
Köp här
När man tar saken i egna händer och gör det. Detta är den grundbok jag själv saknat så länge. Den vänder sig till dig som studerar på löne- och HRutbildningar (YH och universitet), för dig som jobbar och behöver input, för dig som kört fast i ditt tänkande kring processer och administration av HR och lön. HR och Lön är professionella stödprocesser. För utveckling via LEAN, via internt arbete eller bara för att skapa kontroll, krävs ett process-synsätt. Du får det här. Boken kan också användas som utgångspunkt för internt förbättringsarbete.