Bläddra

Hur du förstår Gud

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Köp här

Hur du förstår Gud

Kategorier: Filosofi och religion Guds natur och existens Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Köp här
Det finns inget viktigare i en Kristens liv än att söka Gud, förstå Honom och vandra med Honom. Att förstå Gud är att förstå Hans vägar, Hans karaktär, Hans tankar och Hans världsuppfattning. Vårt huvud syfte är att uppenbara Gud: att uppenbara Honom genom hur vi lever, våra gärningar och handlingar; för bara då kommer vi att kunna göra vad Han uträttade. Att förstå Gud är också att förstå oss själva. När vi lär känna vår Skapare så lär vi också känna Hans skapelse; därför vi är skapade till Hans avbild. För att förstå oss själva behöver vi förstå Honom. Den här boken kommer att låta dig förstå Gud och följaktligen också förstå dig själv.