Bläddra

Hur svårt kan det vara? : en bok om hur man kan förbättra kunskapsresultaten i en kommun

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Köp här

Hur svårt kan det vara? : en bok om hur man kan förbättra kunskapsresultaten i en kommun

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Köp här
Denna bok beskriver hur en kommun lyckats vända elevernas svaga kunskapsresultat. Med ett tydligt fokus på barn och ungdomars lärande gör politiker, förvaltning, skolledare, fackliga organisationer och pedagoger gemensam sak. På bara fyra år och med enkla medel har ånge kommuns förändringsarbete resulterat i en märkbar förändring. Samtliga mätbara elevresultat har förbättrats avsevärt. Läsaren får en detaljerad beskrivning av tankestrukturen bakom arbetet samt ett antal konkreta metodiska tips och verktyg som kan användas direkt i det egna arbetet på hemmaplan. Hur svårt kan det vara - en bok om hur man kan förbättra kunskapsresultaten i en kommun riktar sig i första hand till Sveriges förskolechefer, rektorer och skolchefer och i andra hand till förtroendevalda. Det kan också vara intressant läsning för lärare som vill utveckla sin undervisning. Urban åström är förvaltningschef i ånge kommun. Lars Thorin är utvecklingsledare i ånge kommun och utbildare på Rektors- programmet vid Högskolan i Dalarna. "För mig har ånge kommuns satsning inneburit att jag fått möjlighet att fokusera på det pedagogiska ledarskapet. Detta har gjort att det idag finns en stark vilja hos pedagogerna att utveckla undervisningen. Under de senaste fem åren har Björkbackaskolan förbättrat resultaten på nationella proven varje år. Vi har gjort en fantastisk resa!" - Kent Ylvesson rektor, Björkbackaskolan