Bläddra

Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Verket fokuserar i första hand på hyresrätten, men även reglerna om arrende, tomträtt och bostadsrätt behandlas. Boken är värdefull för alla som söker en översiktlig framställning av nyttjanderätten.