Bläddra

Hyresförhandlingslagen och anslutande lagstiftning : En kommentar

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Hyresförhandlingslagen och anslutande lagstiftning : En kommentar

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Hyresförhandlingslagen är grundpelaren i regleringen av det kollektiva förhandlingssystemet på bostadshyresmarknaden. Kommentaren behandlar hyresförhandlingslagens kollektiva förhandlingssystem och redogör för lagen paragraf för paragraf. Hyreslagen kompletteras av hyresförhandlingslagens bestämmelser om kollektiva förhandlingar och överenskommelser. Förutom hyresförhandlingslagens regelsystem tar kommentaren upp de regler i annan lagstiftning som utgör en del av det kollektiva förhandlingssystemet eller ansluter till detta.

Kommentaren till hyresförhandlingslagen bygger i huvudsak på lagförarbeten och överrättsavgöranden. I sin grund avser kommentaren att vara deskriptiv. Efter den egentliga kommentaren har som bilagor tagits med uppdaterade exempel på förhandlingsordningar som används av hyresmarknadens parter.

I denna andra upplaga har lagändringar och nya rättsfall beaktats t.o.m. den 1 juli 2018. Utöver detta har vissa språkliga förändringar gjorts.