Bläddra

Hyresförhandlingslagen och anslutande lagstiftning : en kommentar

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Hyresförhandlingslagen och anslutande lagstiftning : en kommentar

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Kommentaren behandlar hyresförhandlingslagens kollektiva förhandlingssystem och kommenterar lagen paragraf för paragraf. Hyreslagen kompletteras av hyresförhandlingslagens bestämmelser om kollektiva förhandlingar och överenskommelser. Hyresförhandlingslagen är grundpelaren i regleringen av det kollektiva förhandlingssystemet på bostadshyresmarknaden.Kommentaren bygger i huvudsak på lagförarbeten och överrättsavgöranden, främst Bostadsdomstolens och Svea hovrätts avgöranden. I sin grund avser kommentaren att vara deskriptiv.Den andra upplagan har uppdaterats med lagändringar och nya rättsfall med 2 oktober 2019 som brytdatum.