Bläddra

Hyreslagarna : i lydelsen 2018 – jordabalken 12 kap., lagen om uthyrning av egen bostad, hyresförhandlingslagen m.fl. författningar samt kommentarer

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden

Hyreslagarna : i lydelsen 2018 – jordabalken 12 kap., lagen om uthyrning av egen bostad, hyresförhandlingslagen m.fl. författningar samt kommentarer

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Hyreslagen m.fl. lagar kommenteras paragrafvis. Boken riktar sig till dem med eller utan juridisk utbildning som kommer i kontakt med hyresfrågor. I denna elfte upplaga har lagändringar t.o.m. juni 2018 beaktats. Refererade domar och andra rättsfall redovisas och det gäller bl.a. även inte publicerade hovrättsdomar avseende både lokal- och bostadshyra. Bokens författare är advokaterna Ulf Skorup och Tomas Underskog. De har tidigare arbetat vid domstolar och har varit kollegor vid Advokatfirman Åberg & Co i Stockholm med särskild inriktning på fastighetsrätt. Tomas Underskog arbetar alltjämt vid advokatfirman.