Bläddra

Hyreslagen : en kommentar

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Hyreslagen : en kommentar

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Författarna kommenterar utförligt bestämmelserna i Jordabalkens 12 kapitel, den så kallade hyreslagen.
Denna tolfte upplaga är uppdaterad med de regler som i arbetet med att få till stånd en modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden trädde i kraft den 1 juli 2019, det relativt omfattande regelverk om åtgärder mot handel med hyreskontrakt som trädde i kraft den 1 oktober 2019 samt de regler om fler tillval för hyresgäster som trädde i kraft den 2 oktober 2019. Även viss annan lagstiftning som har betydelse för tillämpningen av hyreslagen har ajourförts.Upplagan är även uppdaterad med ett stort antal avgöranden i hyrestvister, särskilt från Svea hovrätt i s.k. hyresnämndsmål. Vidare har vissa frågeställningar utvecklats och förtydligats, bl.a. beräkningen av ersättningen till en lokalhyresgäst enligt det indirekta besittningsskyddet vid intrång i den verksamhet som hyresgästen drivit, skadestånd till hyresgäst som anser sig ha blivit obefogat uppsagd och tillåtligheten av force majeure-klausuler.