Bläddra

Hyresmanual

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden

Hyresmanual

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Hyresmanualen är ett uppskattat verktyg bland jurister och andra som hanterar hyresavtal och hyresrättsliga frågor. I och med denna, den åttonde, upplagan ges manualen ut i bokform för att ytterligare underlätta användningen och läsningen. Den fungerar som uppslagsverk för att snabbt ge en uppfattning om de olika delarna i hyreslagstiftningen men också med kommentarer och beskrivningar av mer praktisk karaktär. Manualen innehåller också ett omfattande rättsfallsregister över många av de mest centrala rättsfallen inom hyresrätten. Åttonde upplagan är uppdaterad per den 1 juni 2016.