Bläddra

I arbete med våldsutsatta kvinnor : handbok för yrkesverksamma

Köp här

I arbete med våldsutsatta kvinnor : handbok för yrkesverksamma

Köp här
Vad gör man som yrkesverksam om man misstänker att en kvinna utsätts för våld av sin partner? Hur kan man fråga om våld och vad kan man göra när kvinnor berättar. Detta är den tredje omarbetade upplagan. Boken tar upp hur man uppmärksammar signaler på våld, ger praktiskt stöd och ett gott bemötande. Motiverande samtal och bearbetande samtal med våldsutsatta kvinnor behandlas i var sitt kapitel.