Bläddra

I lagens anda

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

I lagens anda

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Lagar och föreskrifter på arbetsmiljöorådet ska kunna förstås och tillämpas av många människor på en arbetsplats. Men arbetsmiljörätten kan vara svår att överblicka. Den här boken beskriver arbetsmiljörätten med den enskilda arbetsplatsen som utgångspunkt. Syftet är att ge den överblick som krävs för att kunna tillgodogöra sig lagtexten. Extra utrymme ägnas åt sådant som arbetsgivare och deras anställda ofta tycker är svårt att förstå. Boken vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som vill sätta sig in i arbetsmiljörätten. Boken är reviderad 2012.