Bläddra

ihappy : mina känslor

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp här

ihappy : mina känslor

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp här
Den bok du nu håller i din hand är ett slags halvfabrikat. Det finns många tomma luckor att fylla i, där du behöver skapa innehållet för att det ska bli till en komplett bok. Det fina med det är att det blir en helt unik bok, och till råga på allt, just din bok.

Grunden till detta halvfabrikat är utgångspunkten att du har känslor, du är inte dina känslor. Lägg sedan till att alla känslor är värdefulla, välkomna och betydelsefulla för dig och att det inte finns något rätt eller fel sätt att känna.

Men vänta nu, tänker du kanske, är alla känslor verkligen värdefulla, välkomna och betydelsefulla?

Jag (Nalle) anser det. Visst, en del känslor kan vara jobbiga, obekväma och rent av hemska att uppleva, men jag vill hävda, med en dåres envishet, att alla känslor är viktiga för oss och det är när du kan välkomna och lyssna till alla känslor inom dig som du kan förstå dig bättre på dig själv och göra val och kursändringar för att skapa det liv och den tillvaro som passar för just dig!

Det finns studier som visar på att de människor som har en bra relation till alla sina känslor mår mycket bättre än de som inte är så noga med sina känslor. Det finns alltså mycket att vinna på (enligt min mening) att skapa en god relation till dina egna känslor.

...och för att vara extra tydlig, det handlar alltså om det inre känslolivet, inte de fysiska känslorna som frysa, hungrig eller ont. De fysiska känslorna är oftast ganska enkla att både förstå och förhålla sig till, medan de inre kanske inte riktigt är lika enkla att förstå alla gånger.