Bläddra

Infrastrukturguiden. Handbok i projektledning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Köp här

Infrastrukturguiden. Handbok i projektledning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Köp här
Infrastrukturguiden – handbok i projektledning beskriver hur och varför infrastrukturprojekt startas, och redogör för den generiska process som de flesta projekt går igenom. För att kunna bedriva ett projekt effektivt så krävs det å ena sidan ett gott arbetsklimat och å andra sidan ett fastställt arbetssätt – en metod att följa. Projektmodeller, metodik, lagstiftning, krav, önskemål och inte minst människor, möts i det framväxande projektet som resulterar i ny eller ombyggd infrastruktur. Läsaren får konkreta exempel och tips på vad beställare, projektledare och projektmedarbetare behöver tänka på i projektets olika skeden. Boken vänder sig till de som arbetar med infrastrukturprojekt i beställar- eller konsultrollerna men även till entreprenörer som behöver samverka med nämnda parter och ibland agerar som beställare själva. Den kan med fördel användas som eftergymnasial kurslitteratur.