Bläddra

Inkomstskattelagen : en kommentar. (Vol.1-2)

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Inkomstskattelagen : en kommentar. (Vol.1-2)

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här
I denna sextonde upplaga kommenteras alla ändringar
i inkomstskattelagen som beslutats av riksdagen under 2015. Bland nyheterna kan nämnas följande.
 • - Anpassning till EU-rätten av investeraravdraget
 • - Anpassning till EU-rätten av självständig näringsverksamhet
  som bedrivs inom EES
 • - Skattefri ideell second handförsäljning
 • - Beskattning av säkerhetsreserv
 • - Begränsad skattefrihet för utdelning i bolagssektorn
 • - Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildning av
  företag
 • - Förändringar av RUT-avdraget
 • - Förändringar av ROT-avdraget
 • - Avtrappat jobbskatteavdrag för höga inkomster
 • - Sänkt skatt för pensionärer
 • - Den statliga inkomstskatten
 • - Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande
 • - Slopad skattereduktion för gåvor
 • - Ändrat skatteuttag på sparande på investeringssparkonto och
  i kapitalförsäkring
 • - Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter

  Den nya upplagan är också uppdaterad med alla nya viktiga avgöranden från Högsta forvaltningsdomstolen och Skatterättsnämnden som berör IL, liksom nya ställningstaganden från Skatteverket och ny doktrin.