Bläddra

Inledningen till Encyklopedien

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Västerländsk filosofi: upplysningen
Köp här

Inledningen till Encyklopedien

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Västerländsk filosofi: upplysningen
Köp här

Matematikern och upplysningsta nkaren Jean Le Rond d Alembert hade tillsammans med Denis Diderot det redaktionella ansvaret fo r den monumentala Encyklopedien, till vilken han fo rfattade mer a n tusen artiklar samt en inledning. Ha r beskriver han Encyklopediens plan, metod och filosofi pa ett sa uppslagsrikt sa tt denna hans Inledning fra n 1751 blir en introduktion inte bara till det verk som Voltaire en ga ng kallade fo r »ett Babel« da r »det goda, det onda, det sanna och det falska, det allvarliga och det la ttsamma, allt a r blandat«, utan ocksa till hela det va ldiga komplex vi ka nner som upplysningen.

Jan Stolpe har till denna utga va reviderat sin o versa ttning fra n 1981. Sven-Olov Wallenstein har skrivit efterordet.