Bläddra

Innehållets didaktik i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Innehållets didaktik i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Innehållets didaktik i förskolan ger förskollärare verktyg och stöd att utveckla sin ämnesdidaktiska kompetens. Boken tar avstamp i barnens nyfikenhet, intressen och vilja att dela sina erfarenheter med andra och binder samman läroplanens intentioner med den pedagogiska verksamheten på förskolan.

Läs mer
Här finns en rad konkreta lärandeobjekt där bland annat matematiska, naturvetenskapliga, estetiska, tekniska, samhälleliga och etiska aspekter vävs samman med olika former av lek. Det handlar således om att hjälpa barnen att utveckla förmågor som att se, uppfatta och erfara sin omvärld.

Teoretiska resonemang kopplade till praktiska tillämpningar i barngruppen gör denna bok till en ”didaktisk idébank” för förskollärarstudenter och verksamma inom förskolan.

Om författarna
Ingrid Pramling Samuelsson är senior professor i förskolepedagogik vid Göteborgs universitet. Camilla Björklund är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Medförfattare är Eva Ahlskog-Björkman, Rauni Karlsson, Marina Lundkvist, Maria Magnusson, Hanna Palmér, Mikaela Svanbäck-Laaksonen, Kristina Thorshag, Susanne Thulin, Cecilia Wallerstedt och Annika Åkerblom.