Bläddra

Interkulturellt ledarskap och verksamhetsutveckling

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Interkulturellt ledarskap och verksamhetsutveckling

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Integration och inkludering av olikheter är en viktig uppgift för ledare och chefer i det mångkulturella samhället, inte minst i arbetslivet. I den här boken förespråkas ett interkulturellt förhållningssätt, som medel och som mål, för att ta sig an de komplicerade och spännande utmaningar som det mång­kulturella samhället bär med sig. Interkulturellt ledarskap och verksamhetsutveckling har sin grund i vetenskap och beprövad erfarenhet, men innehållet speglar även författarens egna erfarenheter som forskare, ledare och handledare. Exempel på teman som diskuteras i boken är: interkulturalitet som tanke- och värderingssystem interkulturella kvaliteter och kompetenser interkulturalitet och organisationskultur interkulturalitet som princip för verksamhetsutveckling. Boken vänder sig till studerande på ledarskaps- och chefs- ut­bildningar, och den är även relevant som fortbildningslitteratur för verksamma ledare. Men det rör sig inte om en enkel manual, utan i första hand är boken ett försök att inspirera läsaren att problematisera och tänka vidare kring ledarskap och dess roll i en globaliserad och mångkulturell värld.