Bläddra

Internationalisering av högre utbildning : vad, hur och varför?

Kategorier: Globalisering Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap

Internationalisering av högre utbildning : vad, hur och varför?

Kategorier: Globalisering Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Köp här
Globaliseringen, EU-medlemskapet och samhällets ökade behov av kompetens har iscensatt en genomgripande förändring och förnyelse av den svenska högskolan. Med avstamp i en historisk återblick beskriver Jonas Stier på ett insiktsfullt och lättfattligt sätt internationalisering vid högskolor och universitet. Särskilt uppmärksammas internationaliseringens bakomliggande ideologier, studerande- och personalmobilitet, lärarrollen samt den interkulturella utbildningens utformning, innehåll och positiva effekter på lärandet och för tillägnandet av interkulturell kompetens. Boken vänder sig till såväl studenter som undervisande lärare, forskare och administrativ personal vid universitet och högskolor. Den vänder sig även till andra med intresse för dessa frågor och kan användas vid olika kurser och vidareutbildningar, exempelvis vid högskolepedagogiska kurser.