Bläddra

Internationella bodelningslagen och internationella arvslagen m.m. : en kommentar

Kategorier: Familjerätt Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Internationella bodelningslagen och internationella arvslagen m.m. : en kommentar

Kategorier: Familjerätt Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
EU:s nya bodelningsförordning har medfört att stora delar av Europa inklusive Sverige den 29 januari 2019 fått gemensamma IP-regler på bodelningsområdet. Bodelningsförordningen har i Sverige kompletterats av den nya svenska internationella bodelningslagen (IBL). På grund av en övergångsbestämmelse i EU:s bodelningsförordning är vissa regler i tidigare svenska internationella bodelningslagen (LIMF) fortfarande aktuella. Boken innehåller också en uppdaterad kommentar till den svenska kompletteringslagen (IAL) till EU:s arvsförordning.


Advokaterna ULF BERGQUIST och ULRIKA HEDSTRÖM, som är specialiserade på internationell arvs- och bodelningsrätt, kommenterar i denna bok utförligt paragraf för paragraf i såväl IBL och IAL som de fortfarande aktuella paragraferna i LIMF. Författarna har varit engagerade i det internationella och nationella arbete som lett fram till den nya lagstiftningen.