Bläddra

Internetpublicering och sociala medier : en juridisk vägledning

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Lagstiftning om underhållning och media Särskilda rättsområden
Köp här

Internetpublicering och sociala medier : en juridisk vägledning

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Lagstiftning om underhållning och media Särskilda rättsområden
Köp här
Boken förklarar reglerna som rör Internetpublicering, sociala medier och IT-relaterade produkter och tjänster och ger en praktisk tillämpning av juridiken på Internet. Boken är full av exemplifierande rättsfall och förklaringar och ger samtidigt en god förståelse för hur den traditionella juridiken har utvecklats under de senaste tjugo åren i takt med Internets framfart och vad man ska tänka på när man publicerar material på nätet, exempelvis:
· Vem äger en webbproduktion?
· När är det förtal på Facebook?
· Kan länkning vara upphovsrättsligt relevant?
· Kan en blogg vara grundlagsskyddad?
· För vilka personuppgifter krävs samtycke och när behöver man inte be om lov för att lägga ut uppgifter?
· Hur får man marknadsföra en vara på Internet?
· Vad ska man tänka på när man skriver avtal om webbprodukter?
· Vilket lands lag gäller för en webbplats?
· Får man använda cookies?
· Hur bör de allmänna villkoren utformas om jag säljer en vara eller tjänst över Internet?