Bläddra

Introduktion till EU

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Introduktion till EU

Kategorier: Internationella institutioner Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Aktuell och lättillgänglig bok i begränsat format för den som vill orientera sig om EU. Boken är lämplig för högskolekurser men kräver inga särskilda förkunskaper och kan därför även användas för fördjupade gymnasiestudier.

Boken innehåller en del som behandlar varför EU kommit till, hur unionen styrs och hur uppgifterna fördelas mellan de olika organen. Den ger också en orientering om regelverkets utformning.

I en andra del behandlas den gemensamma marknaden, de fyra friheterna, valutaunionen, ordningen för att säkerställa konkurrens mellan företagen samt den sociala dimensionen.

Det finns också kapitel om Sverige i EU, om EU och omvärlden och om skyddet för de mänskliga rättigheterna. Avslutningsvis reflekterar författarna över EU:s framtid.

Författarna har fäst särskild vikt vid hur EU styrs och fungerar utifrån ett svenskt perspektiv.