Bläddra

Jobba som kock

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk Spåkinlärning för särskilda ändamål Spåkinlärning för yrkeslivet Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning

Jobba som kock

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk Spåkinlärning för särskilda ändamål Spåkinlärning för yrkeslivet Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning
Köp här

Jobba introduktion till arbetslivet är en förberedelse inför ett arbetsliv för dig som är ny i Sverige och studerar på sfi kurs CD eller motsvarande. Materialet hjälper till att utveckla språk och kunskaper om arbetsmarknaden. Boken innehåller 6 kapitel med personliga berättelser från arbetslivet, diskussions- och samtalsövningar, faktatexter och hörförståelseövningar. Till boken hör också yrkeshäften som fokuserar särskilt på hur det är att jobba inom branscherna kök och restaurang, vård och omsorg, barnomsorg samt transport och bygg.

Arbetslivet i Sverige

I läromedlet finns grundläggande information om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Du lär dig bland annat om lagar och regler och hur du hittar rätt i arbetslivet med alla möjligheter som erbjuds. Det finns även ett enskilt kapitel som fokuserar på att söka arbete, med en mängd praktiska tips om att skriva cv och personligt brev, samt hur du bäst förbereder dig inför en anställningsintervju.

Oskrivna regler

Lika viktigt som det är att känna till lagar och regler som ny i Sverige, är det att kunna de oskrivna regler och koder som finns på en arbetsplats. Kapitlet Kommunikation på jobbet tar därför upp ämnen om hur du till exempel småpratar på fikarasten, inleder ett samtal och hälsar.

Fokus på språket

Texterna i boken varvas med uppgifter och praktiska övningar med fokus på dialoger, fraser och hörförståelse. Extramaterialet till boken består av ett stort antal ordkunskapsövningar som hjälper eleverna att befästa det nya ordförrådet och utveckla ett funktionellt språk som krävs för framtida arbete, praktik eller fortsatta studier.

Extramaterial

Extramaterialet innehåller ett stort antal webbövningar och ljudfiler. Ljudfilerna innehåller både inlästa texter och hörförståelser. Ordkunskapsövningarna tränar yrkesspråket samt vanliga ord och uttryck från allmänspråket och hjälper till att befästa det nya ordförrådet.

Jobba tar upp frågor som: Hur fungerar den svenska arbetsmarknaden? Hur kan jag hitta jobb? Och hur söker jag jobb? Vilka lagar och regler finns i Sverige? Hur ser vardagen ut på en arbetsplats? Hur kommunicerar jag på arbetet?

Tillhörande yrkeshäften

Till introduktionsboken hör olika yrkeshäften. I dem fördjupas kunskaper om olika yrken på ett personligt, lättillgängligt och språkutvecklande sätt. Serien kommer att beskriva hur det är att jobba som kock, undersköterska, inom barnomsorg samt i transport- och byggbranschen. Tanken är att först arbeta med introduktionsboken och grunderna om arbetslivet i Sverige, för att sedan komplettera och fördjupa kunskaperna om ett eller flera yrken om den yrkesinriktning du är intresserad av.

Om Jobba som kock

I detta häfte följer vi Hiba som utbildar sig till kock och får arbete i ett skolkök. Texterna belyser hur Hiba valde yrke och utbildning, hur samarbetet med hennes arbetskamrater fungerar och vilka rutiner som finns i ett storkök. Varje avsnitt innehåller text och övningar som till exempel läsförståelse, diskussionsuppgifter och ordövningar. Det är fokus på ord och begrepp som används i det dagliga arbetet i ett storkök, och du får öva på att förstå och använda orden i sitt sammanhang. I det kostnadsfria extramaterialet finns det webbövningar för ytterligare ordträning och repetition, ljudfil till hörförståelsen samt facit.

Extramaterialet publiceras löpande och beräknas vara komplett ht-21.

"Boken är viktig för alla som är nya i Sverige, både språkligt och innehållsmässigt. Helhetsbetyg: 5/5."

BTJ-häftet nr 20, 2020