Bläddra

av: Johanna Immonen

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk Spåkinlärning för särskilda ändamål Spåkinlärning för yrkeslivet Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning
Jobba – introduktion till arbetslivet är en förberedelse inför ett arbetsliv för dig som är ny i Sverige och studerar på sfi kurs C-D eller motsvarande. Materialet hjälper till att utveckla språk och kunskaper om arbetsmarknaden. Boken innehåller 6 kapitel med personliga berättelser från arbetslivet,…
Köp här

Isbn: 9789127460270

Utgivningsår: 20210810

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Randi Myhre, Carina Blomgren

Kategorier: Spåkinlärning för särskilda ändamål Spåkinlärning för yrkeslivet Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning
Svenska på jobbet handlar om att lära sig svenska på arbetsplatsen. – Hur skapar vi en språkutvecklande arbetsmiljö?- Hur kan handledare och kollegor stötta medarbetare som lär sig svenska?– Hur påverkar posttraumatiskt stressyndrom språkinlärningen? Boken innehåller praktiska metoder och verktyg för…
Köp här

Isbn: 9789151927183

Utgivningsår: 20190927

Utgivare: Forum Skill

Mediatyp: BC

av: Allie Edwardsson

Kategorier: Spåkinlärning för särskilda ändamål Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning
Do you feel the need to communicate better when dealing with other cultures? Do you feel that even if your basic English skills are fine, you don’t make the professional impression you would like to make when presenting or negotiating in English? Whether you have regular, or just occasional, international contacts,…
Köp här

Isbn: 9789147109395

Utgivningsår: 20130919

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Thérèse Werner

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker och referensmaterial Spåkinlärning för särskilda ändamål Spåkinlärning för yrkeslivet Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Veterinärmedicin
Veterinärsvenska vänder sig till utländska, legitimerade veterinärer som redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska djursjukvården. Tyngdpunkten i handboken ligger på – ordkunskap och terminologi – symptombeskrivning – djurägarsamtal – patientjournaler med anamnes. Några avsnitt ägnas även kulturella…
Köp här

Isbn: 9789174347272

Utgivningsår: 20180912

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Johanna Immonen

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk Spåkinlärning för särskilda ändamål Spåkinlärning för yrkeslivet Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning
Jobba – introduktion till arbetslivet är en förberedelse inför ett arbetsliv för dig som är ny i Sverige och studerar på sfi kurs C-D eller motsvarande. Materialet hjälper till att utveckla språk och kunskaper om arbetsmarknaden. Boken innehåller 6 kapitel med personliga berättelser från arbetslivet,…
Köp här

Isbn: 9789127460287

Utgivningsår: 20220530

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Thérèse Werner

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Odontologi Spåkinlärning för särskilda ändamål Spåkinlärning för yrkeslivet Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning
Odontologisk svenska vänder sig till utländska, legitimerade läkare som redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska tandvården. Tyngdpunkten i handboken ligger på – ordkunskap och terminologi – symptombeskrivning – patientsamtal – patientjournaler med anamnes. Några avsnitt ägnas även kulturella…
Köp här

Isbn: 9789174346978

Utgivningsår: 20170208

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Vilhelm Sjögren

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Spåkinlärning för särskilda ändamål Spåkinlärning för yrkeslivet Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning
English in Swedish Healthcare är en bok i medicinsk engelska för svenska förhållanden. Boken kan användas av olika yrkesgrupper i hälso- och sjukvården när man behöver använda engelska. Boken utgår helt från svenska förhållanden och ger engelska översättningar till olika företeelser inom svensk hälso- och sjukvård.…
Köp här

Isbn: 9789198602227

Utgivningsår: 20220401

Utgivare: Sigma förlag HB

Mediatyp: BC

av: Thérèse Werner

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Spåkinlärning för särskilda ändamål Spåkinlärning för yrkeslivet Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning
Medicinsk svenska vänder sig till utländska, legitimerade läkare som redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska sjukvården. Tyngdpunkten i handboken ligger på – ordkunskap och terminologi (latin/medicinarspråk/allmänspråk/engelska) – symptombeskrivning – patientsamtal – patientjournaler med…
Köp här

Isbn: 9789174347296

Utgivningsår: 20181029

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Marie Andersson

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Spåkinlärning för särskilda ändamål Spåkinlärning för yrkeslivet Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Utbildning: administration och organisation
Pedagogisk svenska vänder sig till utländska lärare som redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska skolan. Tyngdpunkten i handboken ligger på – ordkunskap och terminologi – läroplaner, kursplaner och betyg – aktuella pedagogiska metoder – samtal med elever och föräldrar. Några avsnitt ägnas även…
Köp här

Isbn: 9789174347388

Utgivningsår: 20190521

Utgivare: Folkuniversitetets förlag

Mediatyp: BC

av: Sofi Tegsveden Deveaux

Kategorier: Spåkinlärning för särskilda ändamål Spåkinlärning för yrkeslivet Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning
Möter du utländska kollegor eller praktikanter på ditt jobb? Tycker du att det är svårt att få kommunikation och samarbete att fungera, trots god vilja från båda hållen? Handbok i välkomnande svenska ger dig verktygen och knepen som får kommunikationen att flyta. • Lär dig enkla metoder för att anpassa din svenska så…
Köp här

Isbn: 9789198471564

Utgivningsår: 20181011

Utgivare: LYS läromedel

Mediatyp: BC

av: Carl Svernlöv

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Särskilda rättsområden Spåkinlärning för särskilda ändamål Spåkinlärning för yrkeslivet Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning
Denna fjärde omarbetade och utökade upplaga av Juridisk engelska ger praktisk handledning i att uttrycka sig korrekt och begripligt på det engelska språket.Med utgångspunkten att effektiv skriftlig kommunikation förmedlar sitt budskap bäst med enkelhet och precision, går författaren igenom hur ordval, meningsbyggnad…
Köp här

Isbn: 9789139020042

Utgivningsår: 20190114

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC