Bläddra

Jordbruks- och bostadsarrende : några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd : slutbetänkande från Tomträtts- och arrendeutredningen. SOU 2014:32

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Jordbruks- och bostadsarrende : några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd : slutbetänkande från Tomträtts- och arrendeutredningen. SOU 2014:32

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA.

I dag är det i princip inte möjligt att koppla arrendeavgiften till det enskilda jordbrukets resultat. Utredningen föreslår att det ändras. Förslaget innebär att avgiften ska kunna knytas till prisutvecklingen för produkter, till exempel spannmål, som arrendatorn använder eller producerar.

En sidoarrendator har i dag inte rätt till förlängning (besittningsskydd) av ett sidoarrendeavtal som gäller för högst ett år. Med sidoarrende menas ett jordbruksarrende som inte omfattar bostad åt arrendatorn. Utredningen föreslår att alla tidsbegränsade sidoarrenden fortsättningsvis ska omfattas av besittningsskydd. För att bibehålla en jämvikt mellan jordägare och arrendator föreslår utredningen samtidigt en viss uppluckring av besittningsskyddet för vissa sidoarrenden.

Föreslår också att bestämmelserna om avgift för bostadsarrende ska förtydligas. Det föreslås också att det ska bli möjligt att besluta om att avgiften för en ny arrendeperiod höjs stegvis. På så sätt kan kraftiga höjningar undvikas.