Bläddra

Juridik i skolan : en handbok för lärare

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Juridik i skolan : en handbok för lärare

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Får en skolas rektor ändra en elevs betyg? Vems ansvar är det om arbetsmiljön på skolan är bristfällig och i vilka situationer får den så kallade pysparagrafen användas? Får du som lärare lyfta eller hålla fast stökiga elever och hur bör du resonera kring luciafiranden och kyrkobesök under skoltid? Alla dessa frågor och fler besvaras i denna pedagogiska bok av Maria Refors Legge, expert på skoljuridik.

Juridiken präglar och påverkar en lärares vardag. Den styr betygssättning, hanteringen av särskilt stöd, skolans arbetsmiljö samt vuxnas och barns skydd mot kränkande behandling och diskriminering. Tanken med Juridik i skolan är dock inte att göra dig som lärare till jurist, utan att boken ska vara en lättillgänglig och juridisk guide till rättsliga dilemman som uppstår i skolan samt hur dessa kan eller bör lösas.

Med hjälp av vardagsnära scenarier illustrerar Maria Refors Legge olika rättsliga frågeställningar som aktualiseras i skolans värld. De dilemman som löper genom boken bygger på såväl intervjuer med lärare som beslut från skolmyndigheterna och rättsfall från Sveriges domstolar.

Författaren Maria Refors Legge är jurist och forskare med inriktning mot utbildningsrätt. Hon har erfaren­het av att undervisa på lärarutbildningen och rektorsprogrammet vid Stockholms universitet samt Uppsala universitet. Hon är även en del av Stockholms universitets barnrättscentrum samt Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala univer­sitet. Maria Refors Legge har intervjuats i radio, Skolvärlden och Läraren och driver på sin fritid bloggen Skoljuridik.