Bläddra

Källkritiskt förhållningssätt i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Källkritiskt förhållningssätt i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Boken Källkritiskt förhållningssätt i förskolan vänder sig till förskollärare och barnskötare förskolan. Enligt förskolans läroplan, Lpfö 18, ska barnen ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Det räcker inte att arbeta med detta vid enstaka tillfällen –arbetet med att utveckla barns förmåga att söka ny kunskap och inta ett källkritiskt förhållningssätt behöver integreras i förskolans dagliga verksamhet.

I ett samhälle där tillgången till medier och information ständigt växer påverkas barn, precis som vuxna, av den information som når dem. Källkritiskt förhållningssätt i förskolan belyser hur viktigt det är att vägleda barnen i medielandskapet och få dem att känna trygghet i att kunna samtala om vad de upplever både på och utanför internet.

Om författaren

Maria Heimer är skolbibliotekarie i Kävlinge kommun. Hon har tidigare arbetat som utvecklingspedagog och läromedelsutvecklare. Maria Heimer har skrivit böcker om informationssökning, källkritik och högläsning och är en flitigt anlitad föreläsare.