Bläddra

Kampen om texten : examensarbetet i lärarutbildningen

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Kampen om texten : examensarbetet i lärarutbildningen

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Varje lärarutbildning ska avslutas med ett vetenskapligt examensarbete. Det är en svår uppgift för både lärarstudenter och lärarutbildare. I forskningsprojektet Kampen om texten följdes lärarstudenters skrivande under flera terminer fram till examensarbetet. Vid fyra lärosäten, tre svenska och ett norskt, intervjuades studenter och lärare kontinuerligt, uppsatser och inlämningsuppgifter analyserades och seminarier dokumenterades. Resultaten redovisas i denna bok. Läsaren får först i fyra fallstudier möta studenter och lärare, till exempel den sökande Helen, den handlingskraftiga Lotta, Robin som skriver precis som lärarna anvisar, och lärarna Otto och Hege som från starten präglar sina studenter för hela utbildningen. Därefter ägnas fyra kapitel åt centrala teman: institutionernas roll, lärandebanorna och den professionella identiteten, textnormerna samt studenternas tänkande och föreställningar om skrivandet. Kampen om texten kan användas av lärarutbildare och andra universitetslärare som vill hjälpa sina studenter i deras skrivande och till ett bra examensarbete. Den rymmer många erfarenheter och konkreta observationer av hur framgångsrikt – och ibland mindre framgångsrikt – arbete med studenters skrivande kan organiseras och utföras. Den är inte en handbok i akademiskt skrivande, utan något annat och ovanligare: en bok som ger oss insyn i hur studenter och lärare arbetar och tänker i det dagliga slitet med vetenskapliga perspektiv, skiftande skrivuppgifter och till sist ett godkänt examensarbete.