Bläddra

av: Bodil Opdahl, Sara Wikander

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Författarna till Aktiv skoldag har ett stort gemensamt mål: Att sprida kunskap om hur fysisk aktivitet kan påverka inlärning, koncentration och fokus. Genom Aktiv skoldag ger de inspiration till hur man kan utveckla klassrummet och skolmiljön till aktiva oaser som stöd för undervisningen. Till många av aktiviteterna…
Köp här

Isbn: 9789178231362

Utgivningsår: 20200625

Utgivare: Bonnierförlagen Lära

Mediatyp: BE

av: Mark Siegbahn

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Mark Siegbahn kan konsten att påverka med beteendedesign. Här berättar han hur beteendedesign påverkar oss och hur vi kan använda det för att skapa bra förutsättningar i vardagen: privat, på jobbet och på fritiden. På ett lustfyllt, lättbegripligt sätt får du veta hur hjärnan fattar beslut ur ett evolutionärt…
Köp här

Isbn: 9789178231409

Utgivningsår: 20210923

Utgivare: Bonnierförlagen Lära

Mediatyp: BC

av: Ulf Brinkkjaer, Marianne Høyen

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Kunskap är något som människor producerar. För att kunna tala om och fundera kring den produktionsprocessen behövs ett tillräckligt detaljerat fackspråk. Med den här boken får du som student en verktygslåda som hjälper dig att medvetet reflektera över frågor som du bör ställa dig när du ska tillägna dig vetenskapliga…
Köp här

Isbn: 9789144134536

Utgivningsår: 20200407

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Att bli lärare är en grundläggande och heltäckande bok som blivande lärare kan använda genom hela utbildningen. Den ger en aktuell bild av läraryrkets möjligheter och utmaningar men blickar också framåt. Boken består av fem olika delar som var och en är kopplade till aktuell forskning. DEL 1 På väg mot lärarrollen…
Köp här

Isbn: 9789147122851

Utgivningsår: 20181003

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Anna Klockar, Mia Vestman

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Med sikte på skolnärvaro är boken för dig som spanar efter strategier som kan vända frånvaro till närvaro! Det är en handbok som fokuserar på vikten av ett systematiskt arbete. Boken tar upp faktorer som kan trigga och utlösa frånvaro och diskuterar hur arbetet i skolan skulle kunna utformas för att minska dessa…
Köp här

Isbn: 9789178231195

Utgivningsår: 20200925

Utgivare: Bonnierförlagen Lära

Mediatyp: BC

av: Fredrik Alvén, Senait Bohlin

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
På väg mot läraryrket är skriven för att hjälpa dig som är lärarstuderande att strukturera och använda din verksamhetsförlagda utbildning på bästa sätt. Boken hjälper dig att anta utmaningar som att skapa relationer till eleverna, leda en klass, planera och genomföra lektioner och arbetsområden samt med att utveckla…
Köp här

Isbn: 9789147141470

Utgivningsår: 20210217

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Från förskolan, via grundskolan och gymnasiet, till olika former av vuxenutbildning deltar människan i pedagogiska verksamheter. I alla dessa sammanhang verkar läraren med kunskaper, engagemang, kreativitet och en genomtänkt syn på lärande. Lärande skola bildning är en gedigen grundbok som belyser skolans historia och…
Köp här

Isbn: 9789127118003

Utgivningsår: 20100816

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Inger Enkvist

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Hur skulle den svenska lärarutbildningen kunna reformeras för att minska lärarbristen och höja elevresultaten? Enligt nya beräkningar kommer Sverige att år 2033 lida brist på 45 000 lärare om inget görs åt situationen. Det gäller inte bara att rekrytera fler till alla lärartjänster, utan också att få de mest lämpliga…
Köp här

Isbn: 9789175043692

Utgivningsår: 20200615

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Från förskolan, via grundskolan och gymnasiet, till olika former av vuxenutbildning deltar människan i pedagogiska verksamheter. I alla dessa sammanhang verkar läraren med kunskaper, engagemang, kreativitet och en genomtänkt syn på lärande. Lärande skola bildning är en gedigen grundbok som belyser skolans historia och…
Köp här

Isbn: 9789127133709

Utgivningsår: 20120827

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Jan Holm Ingemann

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan vi som samhällsvetare förstå och använda begrepp som sant/falskt och rimligt/orimligt i den vetenskapliga praktiken? Hur kan vi exempelvis skilja vetenskapligt producerad kunskap från andra former av kunskap och erfarenhet? Hur tänker man sig att det vetenskapliga arbetet ska gå till? Det är några av de frågor…
Köp här

Isbn: 9789140690012

Utgivningsår: 20160708

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Ingrid Engdahl

Kategorier: Förskolan Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Att bli förskollärare ger en bred och heltäckande introduktion till förskolläraryrket. I boken presenteras förskolans utbildning och förskollärarprofessionen utifrån både teoretiska och praktiska perspektiv. Denna andra upplaga av boken är utvecklad utifrån förskolans reviderade läroplan Lpfö 18, med nyskrivna avsnitt…
Köp här

Isbn: 9789147099627

Utgivningsår: 20150120

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Anna-Carin Stymne

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Boken handlar om vad en SO-lärare behöver kunna, och ger den blivande läraren en gedigen kunskapsbas för att utveckla just de didaktiska förmågor som krävs för att skapa en kvalitativ undervisning i vart och ett av de fyra SO-ämnena. Boken är baserad på bred forskning om undervisning och inlärning i allmänhet och på…
Köp här

Isbn: 9789147128150

Utgivningsår: 20200424

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Elaine Munthe, Nina Helgevold, Raymond Bjuland

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan skolor dra nytta av lärares undervisningserfarenheter? Vad kan få vedertagna metoder och antaganden att utmanas? Ett svar på dessa frågor är lesson study-modellen. Lesson study är en kollegial form för professionsutveckling som har använts i Japan i över 140 år. Den gemensamma insikt som skapas genom arbetet…
Köp här

Isbn: 9789127817890

Utgivningsår: 20161008

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Johan Stenebo

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
En omfattande handbok i undervisning som bygger på omfattande internationell forskning. Forskare har metodiskt analyserat undervisningen i 5500 klassrum för att klarlägga vad som ger bättre lärande och ökade elevprestationer. Praktisk undervisningsmetodik diskuteras utifrån forskningsresultaten.
Köp här

Isbn: 9789180072212

Utgivningsår: 20201120

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Johan Rapp

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Lär dina elever plugga smartare och bättre genom att förstå hur hjärnan fungerar. Det har de användning för hela livet och i alla ämnen. Här har du roliga övningar, medryckande berättelser och spännande fakta som baseras på forskning och förklarar hur du minns och fokuserar bäst och skapar motivation för att studera.…
Köp här

Isbn: 9789178231249

Utgivningsår: 20200617

Utgivare: Bonnierförlagen Lära

Mediatyp: BC

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Att bli lärare i svenska är en grundbok för blivande lärare i svenskämnena i årskurserna F-6. Den är också tänkt att vara en bok att återvända till och hämta inspiration från som färdig lärare. Författarna är forskare med bred och lång erfarenhet från olika forskningsfält och utbildningar inom svenskämnena. Boken ger…
Köp här

Isbn: 9789147129737

Utgivningsår: 20190812

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Christina Wikström

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Konsten att göra bra prov. Vad lärare behöver veta om kunskapsmätning handlar om prov i teori och praktik. Forskaren Christina Wikström ger i boken råd och riktlinjer för uppgiftskonstruktion för att skapa välutvecklade och väl använda prov. Att utveckla ett bra prov som mäter rätt och ger tillförlitlig…
Köp här

Isbn: 9789127828667

Utgivningsår: 20200706

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Simon Ceder, Karin Gunnarsson, Sara Planting-Bergloo, Lisa Öhman, Auli Arvola Orlander

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sexualitet och samhälle Sociala och etiska frågor
Kunskapsområdet sexualitet och relationer skapar engagemang, både i skolan och i samhället. Det är också ett område som ständigt är aktuellt – inte minst då både skola och lärarutbildningar har fått stärkta mål. Denna bok syftar till att stödja lärarna i detta uppdrag. Boken beskriver sexualitet och relationer i ett…
Köp här

Isbn: 9789144151403

Utgivningsår: 20210812

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sanne Björklund

Kategorier: Förskolan Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Utevistelse är en självklar del av förskolans verksamhet. Varje dag, året om, går barn och pedagoger ut. Den här boken vill visa på de möjligheter som uteverksamheten erbjuder. Skapa magiska lekvärldar, bjud ut bokstäverna, få syn på naturens estetik och möt världen genom alla era sinnen. I den här boken får ni…
Köp här

Isbn: 9789144110165

Utgivningsår: 20161129

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Emilie Moberg

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Teori som analysverktyg i uppsatsarbetet visar hur teorier kan användas för att analysera olika former av empiriskt material inom ramen för uppsatsarbeten, rapporter eller självständiga arbeten. Fokus i boken ligger på undersökningar av förskolebarns möten med digitala medier. Bokens första del beskriver varför…
Köp här

Isbn: 9789127825246

Utgivningsår: 20210122

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Att bli lärare är en grundläggande och heltäckande bok som blivande lärare kan använda genom hela utbildningen. Den ger en aktuell bild av läraryrkets möjligheter och utmaningar men blickar också framåt. Boken består av fem olika delar som var och en är kopplade till aktuell forskning. DEL 1 På väg mot lärarrollen…
Köp här

Isbn: 9789147143467

Utgivningsår: 20210511

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Anders Månsson

Kategorier: Fysik Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
För blivande lärare i grundskolan finns den väsentliga kärnan i fysik samlad i denna bok. Fysikens språk är matematik, för att ge en rättvisande bild av vad fysik är skys inte matematiken. I Fysikens grunder för lärare finns ett stort antal räkneuppgifter eftersom det är viktigt att lösa sådana för den som på allvar…
Köp här

Isbn: 9789144117706

Utgivningsår: 20170221

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Att vara en god högskolelärare och ständigt vilja förbättra sin undervisning är en viktig del av lärarens identitet. Här måste alla inom högskolan ta sitt ansvar. Det gör man genom att synliggöra utbildningsfrågor och undervisningssituationer. Aktiva högskolelärare måste skapa mötesplatser där lärande, innovation och…
Köp här

Isbn: 9789178449378

Utgivningsår: 20160111

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Anne Torhild Klomstén, Camilla Fikse

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Denne boka handler om hvordan lærere kan arbeide med relasjoner, tanker og følelser, både med elevene i klasserommet og sammen med kollegaer, og er skrevet med Læreplanverket for kunnskapsløftet 2020 som bakteppe. Hvert kapittel inneholder teoretisk og forskningsbasert kunnskap, samt ferdighetsøvelser som kan…
Köp här

Isbn: 9788202726492

Utgivningsår: 20210916

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Magnus Persson

Kategorier: Gymnasieskolan Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Denna bok handlar om utbildningen av blivande gymnasielärare, en lärarkategori som upplevt dramatiska förändringar i sitt yrke och sin sociala position under de sista femtio åren. Magnus Persson ställer frågan hur det är att studera på en utbildning som alla kommer in på och som leder till ett yrke vars sociala…
Köp här

Isbn: 9789179242824

Utgivningsår: 20161028

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I denna bok skriver forskande lärare och lärarutbildare om sina erfarenheter av att undervisa blivande lärare. Här tas en rad inifrånperspektiv där författarmetoden i flera fall är det bearbetade självupplevda. I andra fall beskrivs olika undervisnings- och arbetssätt och i åter andra analyseras olika aspekter av att…
Köp här

Isbn: 9789147128464

Utgivningsår: 20180724

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Shreyananda Natha

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: sport Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familj och hälsa Filosofi och religion Forntida, medeltida och klassiska texter Hälsa, relationer och personlig utveckling Högre utbildning och vidareutbildning Kost och träning Lärarutbildning Motion och träning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Sport, idrott och friluftsliv Yoga
Den stora boken om yoga av Shreyananda Natha. Den stora boken om yoga, är en studiehandbok – unik i sitt slag, för blivande yogalärare och för dig som önskar veta mer om yoga på djupet på över sexhundratjugo sidor. Den förklarar på ett pedagogiskt sätt de stora yogavägarna och dess filosofi som sällan tidigare funnits…
Köp här

Isbn: 9789187971211

Utgivningsår: 20150304

Utgivare: Publit Sweden AB: Tryck

Mediatyp: BC

av: Marielle Stigum Gleiss, Elin Sæther

Kategorier: Forskning och informationshantering Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
Denne boka er skrevet for lærerstudenter som skal planlegge, gjennomføre og formidle et forskningsprosjekt i masteroppgaven. Forfatterne har lang erfaring fra metodeundervisning og veiledning av masterstudenter og skriver enkelt og gjenkjennelig om utfordringer studenter møter i arbeidet med oppgaven. Boka inneholder…
Köp här

Isbn: 9788202572525

Utgivningsår: 20210412

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Fredrik Hanell

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Samhällets förväntningar på utbildningsväsendets digitalisering är höga och lärarutbildningen anses ha stor betydelse för hur digitala redskap används i skolan. I den här avhandlingen studeras mötet mellan förskollärarutbildningen och digitala redskap – i synnerhet den sociala nätverkstjänsten Facebook. I avhandlingen…
Köp här

Isbn: 9789198369076

Utgivningsår: 20190114

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av: Edvard Befring

Kategorier: Forskning och informationshantering Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
Sentrale forskningsmetoder – med etikk og statistikk er en bok med historiske, kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Den omfatter også vitenskapsteoretiske perspektiver, forskningsetikk og pedagogisk statistikk. Her får studentene alt de trenger i én bok. Forfatteren gir en systematisk oversikt over et stort…
Köp här

Isbn: 9788202669980

Utgivningsår: 20200521

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Richard Haugen

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Barn og unges læringsmiljø 1 omhandler sentrale faktorer som kan innvirke på barns læring og læringsmiljø. Boka inneholder både klassiske og nyskapende tanker om grunnleggende prosesser som inngår i all læring og utvikling, belyst fra ulike teoretiske perspektiver. Kapitlene omhandler blant annet læring, tenkning,…
Köp här

Isbn: 9788202700270

Utgivningsår: 20210423

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Det självständiga arbetet har en lång tradition inom svensk lärarutbildning. I boken Att skapa en professionell identitet ges exempel på praktiknära utvecklingsarbeten som både kan komplettera och utmana en rådande uppsatstradition på landets lärosäten.Utbildningsverksamheten står inför nya utmaningar och lärare måste…
Köp här

Isbn: 9789147130627

Utgivningsår: 20190912

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Maria Jarl, Hans Albin Larsson

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk. Kursboken…
Köp här

Isbn: 9789127825222

Utgivningsår: 20200922

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Sport och idrott Sport, idrott och friluftsliv Undervisning i specifika ämnen
Idag finns relativt mycket kunskap om skolämnet idrott och hälsa, eller ’kroppsøvning’ och ’idræt’ som det heter i Norge respektive Danmark. Dock vet vi inte lika mycket om den utbildning som ska förbereda de lärare som ska undervisa i idrott och hälsa i skolan. I den här boken ställs befintlig kunskap om…
Köp här

Isbn: 9789144086682

Utgivningsår: 20131002

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I denne boka får lærerstudenter og lærere forskningsbasert kunnskap om hva leseforståelse er og hvordan elever utvikler leseforståelsen gjennom grunnskolen. Forfatterne viser hvilke utfordringer elever som strever med å lese møter, og hva det vil si å forstå digitale tekster og lese multiple informasjonskilder kritisk.…
Köp här

Isbn: 9788202650063

Utgivningsår: 20210527

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Tomas Englund, Lars Erikson, Owe Lindberg, Agneta Linné, Jan Morawski, Kerstin Skog-Östlin, Ninni Wahlström, Matilda Wiklund

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Finns den goda läraren? Aktuell pedagogisk forskning understryker behovet av didaktisk kompetens hos lärare. Sådan kompetens beror i hög grad på kvaliteten på lärarens interaktion med eleverna, på hur hen förmår använda sina pedagogiska kunskaper till att skapa en god, fokuserad lärmiljö i vilken eleverna känner sig…
Köp här

Isbn: 9789171735768

Utgivningsår: 20191001

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Eva Bejerot, Hans Hasselbladh, Raisa Ahtiainen, Siv Fischbein, Tina Forsberg, Risto Hotulainen, Åsa Morberg

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Skolan antas forma elever som i sin tur formar samhället på lång sikt. Lärarkåren är därför ofta en måltavla för politiska reformer, vilket den också varit i Sverige under lång tid. Men hur formas då lärarutbildningen av reformer, av vilka och med vilket fokus? I Professionalisering av lärarutbildningen analyseras den…
Köp här

Isbn: 9789144120713

Utgivningsår: 20201015

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Frågan om teori och praktik diskuteras ofta i lärarutbildningar, och ofta på ett ganska schablonartat sätt: teori är det som sker i studierna, praktik är det som sker i skolan. Författarna till den här boken vill försöka bryta upp denna ganska cementerade föreställning och i stället lyfta fram teorier och praktiker som…
Köp här

Isbn: 9789144111537

Utgivningsår: 20150910

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Kluge

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Hvordan endrer digital teknologi læringsprosesser? Med utgangspunkt i de viktigste læringsteoriene går forfatteren i denne boka gjennom sentrale tema og viser hvordan teknologien gir nye muligheter og nye utfordringer for læring. Tema som vektlegges er samarbeidslæring, programmering i skolen, læring med digitale spill…
Köp här

Isbn: 9788202454548

Utgivningsår: 20210712

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC