Bläddra

av:Bodil Opdahl, Sara Wikander

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Författarna till Aktiv skoldag har ett stort gemensamt mål: Att sprida kunskap om hur fysisk aktivitet kan påverka inlärning, koncentration och fokus. Genom Aktiv skoldag ger de inspiration till hur man kan utveckla klassrummet och skolmiljön till aktiva oaser som stöd för undervisningen. Till många av aktiviteterna…
Köp här

Isbn: 9789178231362

Utgivningsår:20200625

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BE

av:Mark Siegbahn

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Mark Siegbahn kan konsten att påverka med beteendedesign. Här berättar han hur beteendedesign påverkar oss och hur vi kan använda det för att skapa bra förutsättningar i vardagen: privat, på jobbet och på fritiden. På ett lustfyllt, lättbegripligt sätt får du veta hur hjärnan fattar beslut ur ett evolutionärt…
Köp här

Isbn: 9789178231409

Utgivningsår:20210923

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ulf Brinkkjaer, Marianne Høyen

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Kunskap är något som människor producerar. För att kunna tala om och fundera kring den produktionsprocessen behövs ett tillräckligt detaljerat fackspråk. Med den här boken får du som student en verktygslåda som hjälper dig att medvetet reflektera över frågor som du bör ställa dig när du ska tillägna dig vetenskapliga…
Köp här

Isbn: 9789144134536

Utgivningsår:20200407

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Att bli lärare är en grundläggande och heltäckande bok som blivande lärare kan använda genom hela utbildningen. Den ger en aktuell bild av läraryrkets möjligheter och utmaningar men blickar också framåt. Boken utkommer i sin tredje upplaga i januari 2023.Boken består av fem olika delar som var och en är kopplade till…
Köp här

Isbn: 9789147122851

Utgivningsår:20181003

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Från förskolan, via grundskolan och gymnasiet, till olika former av vuxenutbildning deltar människan i pedagogiska verksamheter. I alla dessa sammanhang verkar läraren med kunskaper, engagemang, kreativitet och en genomtänkt syn på lärande. Lärande skola bildning är en gedigen grundbok som belyser skolans historia och…
Köp här

Isbn: 9789127118003

Utgivningsår:20100816

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av:Anna-Carin Stymne

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Boken handlar om vad en SO-lärare behöver kunna, och ger den blivande läraren en gedigen kunskapsbas för att utveckla just de didaktiska förmågor som krävs för att skapa en kvalitativ undervisning i vart och ett av de fyra SO-ämnena. Boken är baserad på bred forskning om undervisning och inlärning i allmänhet och på…
Köp här

Isbn: 9789147128150

Utgivningsår:20200424

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Jan Holm Ingemann

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan vi som samhällsvetare förstå och använda begrepp som sant/falskt och rimligt/orimligt i den vetenskapliga praktiken? Hur kan vi exempelvis skilja vetenskapligt producerad kunskap från andra former av kunskap och erfarenhet? Hur tänker man sig att det vetenskapliga arbetet ska gå till? Det är några av de frågor…
Köp här

Isbn: 9789140690012

Utgivningsår:20160708

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Simon Ceder, Karin Gunnarsson, Sara Planting-Bergloo, Lisa Öhman, Auli Arvola Orlander

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sexualitet och samhälle Sociala och etiska frågor
Kunskapsområdet sexualitet och relationer skapar engagemang, både i skolan och i samhället. Det är också ett område som ständigt är aktuellt – inte minst då både skola och lärarutbildningar har fått stärkta mål. Denna bok syftar till att stödja lärarna i detta uppdrag. Boken beskriver sexualitet och relationer i ett…
Köp här

Isbn: 9789144151403

Utgivningsår:20210812

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Från förskolan, via grundskolan och gymnasiet, till olika former av vuxenutbildning deltar människan i pedagogiska verksamheter. I alla dessa sammanhang verkar läraren med kunskaper, engagemang, kreativitet och en genomtänkt syn på lärande. Lärande skola bildning är en gedigen grundbok som belyser skolans historia och…
Köp här

Isbn: 9789127133709

Utgivningsår:20120827

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av:Ingrid Engdahl

Kategorier: Förskolan Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Att bli förskollärare ger en bred och heltäckande introduktion till förskolläraryrket. I boken presenteras förskolans utbildning och förskollärarprofessionen utifrån både teoretiska och praktiska perspektiv. Denna andra upplaga av boken är utvecklad utifrån förskolans reviderade läroplan Lpfö 18, med nyskrivna avsnitt…
Köp här

Isbn: 9789147099627

Utgivningsår:20150120

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Bengt-Olov Molander, Karim Hamza

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Work experience, placements & internships
Lärarutbildningen innehåller flera olika delar som tillsammans lägger grunden för den kommande professionsutövningen. Ofta upplever studenterna dock att det finns en klyfta mellan teori och praktik. Praktiken upplevs som skild från teori och de teoretiska inslagen ger inte alltid lärarstudenten tillräckligt stöd för…
Köp här

Isbn: 9789151105529

Utgivningsår:20210820

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Johan Stenebo

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
En omfattande handbok i undervisning som bygger på omfattande internationell forskning. Forskare har metodiskt analyserat undervisningen i 5500 klassrum för att klarlägga vad som ger bättre lärande och ökade elevprestationer. Praktisk undervisningsmetodik diskuteras utifrån forskningsresultaten.
Köp här

Isbn: 9789180072212

Utgivningsår:20201120

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av:Sanne Björklund

Kategorier: Förskolan Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Utevistelse är en självklar del av förskolans verksamhet. Varje dag, året om, går barn och pedagoger ut. Den här boken vill visa på de möjligheter som uteverksamheten erbjuder. Skapa magiska lekvärldar, bjud ut bokstäverna, få syn på naturens estetik och möt världen genom alla era sinnen. I den här boken får ni…
Köp här

Isbn: 9789144110165

Utgivningsår:20161129

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anna Ehrlin, Linda Jonsson

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Med utgångspunkt i begreppet pedagogisk takt lyfter den här boken fram betydelsen av att lärare över tid utvecklar en pedagogisk taktkänsla i det möte som sker i undervisningen. Denna taktkänsla relateras till lärarens didaktiska och relationella kompetens. Undervisning är en flerdimensionell verksamhet. I denna…
Köp här

Isbn: 9789147144655

Utgivningsår:20220908

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Rimma Nyman, Silwa Claesson

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Som student vid lärarutbildningen förväntas de flesta skriva två uppsatser. Den första uppsatsen är oftast en litteraturstudie, det vill säga en presentation av vetenskaplig litteratur inom ett forskningsområde. Vad är en litteraturstudie? Hur genomförs den? Och varför ska du som blivande lärare egentligen alls ägna…
Köp här

Isbn: 9789144160597

Utgivningsår:20220719

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Christina Wikström

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Konsten att göra bra prov. Vad lärare behöver veta om kunskapsmätning handlar om prov i teori och praktik. Forskaren Christina Wikström ger i boken råd och riktlinjer för uppgiftskonstruktion för att skapa välutvecklade och väl använda prov. Att utveckla ett bra prov som mäter rätt och ger tillförlitlig…
Köp här

Isbn: 9789127828667

Utgivningsår:20200706

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Att bli lärare i svenska är en grundbok för blivande lärare i svenskämnena i årskurserna F-6. Den är också tänkt att vara en bok att återvända till och hämta inspiration från som färdig lärare. Författarna är forskare med bred och lång erfarenhet från olika forskningsfält och utbildningar inom svenskämnena. Boken ger…
Köp här

Isbn: 9789147129737

Utgivningsår:20190812

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Elaine Munthe, Nina Helgevold, Raymond Bjuland

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan skolor dra nytta av lärares undervisningserfarenheter? Vad kan få vedertagna metoder och antaganden att utmanas? Ett svar på dessa frågor är lesson study-modellen. Lesson study är en kollegial form för professionsutveckling som har använts i Japan i över 140 år. Den gemensamma insikt som skapas genom arbetet…
Köp här

Isbn: 9789127817890

Utgivningsår:20161008

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Emilie Moberg

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Teori som analysverktyg i uppsatsarbetet visar hur teorier kan användas för att analysera olika former av empiriskt material inom ramen för uppsatsarbeten, rapporter eller självständiga arbeten. Fokus i boken ligger på undersökningar av förskolebarns möten med digitala…
Köp här

Isbn: 9789127825246

Utgivningsår:20210122

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Eva Insulander, Stefan Selander

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Att bli lärare är en grundläggande och heltäckande bok som blivande lärare kan använda genom hela utbildningen. Den ger en aktuell bild av läraryrkets möjligheter och utmaningar men blickar också framåt. Boken består av fem olika delar som var och en är kopplade till aktuell forskning. DEL 1 På väg mot lärarrollen…
Köp här

Isbn: 9789147143467

Utgivningsår:20210511

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Maria Jarl, Hans Albin Larsson

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i…
Köp här

Isbn: 9789127825222

Utgivningsår:20200922

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Erika Wallin

Kategorier: Förskolan Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Den här boken hjälper dig och dina kollegor att få till ett reflektions- och utvecklingsarbete som gynnar barns utveckling och lärande och skapar en utbildning i förskolan av hög kvalitet. Utvecklingsarbete är ett självklart men komplicerat begrepp i förskolans utbildning.…
Köp här

Isbn: 9789177413202

Utgivningsår:20220422

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Jeppe Bundsgaard

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Kulturvetenskap och medievetenskap Lärarutbildning Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
I dag kommer barn til verden med en mobiltelefon i hånden. Livet «på nett» gir fantastiske muligheter, men farefulle veier lurer også ved hvert klikk. Lærere og pedagoger må vise elevene vei. Digital dannelse er nødvendig og hører hjemme i skolens undervisning. Daniel Schofield, førsteamanuensis ved NTNU, har skrevet…
Köp här

Isbn: 9788202700102

Utgivningsår:20221209

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Marielle Stigum Gleiss, Elin Sæther

Kategorier: Forskning och informationshantering Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
Denne boka er skrevet for lærerstudenter som skal planlegge, gjennomføre og formidle et forskningsprosjekt i masteroppgaven. Forfatterne har lang erfaring fra metodeundervisning og veiledning av masterstudenter og skriver enkelt og gjenkjennelig om utfordringer studenter møter i arbeidet med oppgaven. Boka inneholder…
Köp här

Isbn: 9788202572525

Utgivningsår:20210412

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Bengt-Olov Molander, Karim Hamza, Britt Jakobson

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Work experience, placements & internships
Lärarutbildningen innehåller flera olika delar som tillsammans lägger grunden för den kommande professionsutövningen. Ofta upplever studenterna dock att det finns en klyfta mellan teori och praktik. Praktiken upplevs som skild från teori och de teoretiska inslagen ger inte alltid…
Köp här

Isbn: 9789151107561

Utgivningsår:20230117

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Richard Haugen

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Barn og unges læringsmiljø 1 omhandler sentrale faktorer som kan innvirke på barns læring og læringsmiljø. Boka inneholder både klassiske og nyskapende tanker om grunnleggende prosesser som inngår i all læring og utvikling, belyst fra ulike teoretiske perspektiver. Kapitlene omhandler blant annet læring, tenkning,…
Köp här

Isbn: 9788202700270

Utgivningsår:20210423

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Frågan om teori och praktik diskuteras ofta i lärarutbildningar, och ofta på ett ganska schablonartat sätt: teori är det som sker i studierna, praktik är det som sker i skolan. Författarna till den här boken vill försöka bryta upp denna ganska cementerade föreställning och i stället lyfta fram teorier och praktiker som…
Köp här

Isbn: 9789144111537

Utgivningsår:20150910

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Skriveutvikling og skrivevansker handler om barns tidlige skriveutvikling fra barnehagen og frem til mellomtrinnet. Forfatterne viser hvordan barn lærer å skrive og utvikler sin skriving i et normalforløp. De legger vekt på hvordan barnehage og skole kan forebygge skrivevansker hos barn som er i risiko og på ulike…
Köp här

Isbn: 9788202694319

Utgivningsår:20220516

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Anette Emilson, Susanne Thulin, Christian Andersson, Thomas Beery, Ingmarie Bengtsson, Camilla Forsberg, Ingela Friberg, Marie Fridberg, Anna Henriksson, Agneta Jonsson, Anders Jönsson, Kristina Lund, Petra Magnusson, Sven Persson, Andreas Redfors, Linda Reneland-Forsman, Ann Steen, Carita Sjöberg Larsson, Charlotte Tullgren, Monika Vinterek

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Pedagogiskt arbete har under 2000-talet vuxit fram som ett ämne och forskningsområde. Det är lärares ”eget” forskarutbildningsämne inom vilket forskarutbildade lärare själva kan bidra till kunskapsutveckling med relevans för läraryrket. Det är den här bokens huvudsyfte att bidra till ämnets formering och utveckling…
Köp här

Isbn: 9789144160023

Utgivningsår:20230421

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Att vara en god högskolelärare och ständigt vilja förbättra sin undervisning är en viktig del av lärarens identitet. Här måste alla inom högskolan ta sitt ansvar. Det gör man genom att synliggöra utbildningsfrågor och undervisningssituationer. Aktiva högskolelärare måste skapa mötesplatser där lärande, innovation och…
Köp här

Isbn: 9789178449378

Utgivningsår:20160111

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av:Lázaro Moreno Herera, Marianne Teräs

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
This book is the 5th volume in the research book series Emergent Issues in Research on Vocational Education and Training an outcome of the research work and international networking of the research group VETYL (Vocational Education & Training/Yrkeskunande och Lärande), at the Department of Education, Stockholm…
Köp här

Isbn: 9789189077164

Utgivningsår:20220614

Utgivare: Premiss förlag

Mediatyp: BC

av:Edvard Befring

Kategorier: Forskning och informationshantering Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
Sentrale forskningsmetoder – med etikk og statistikk er en bok med historiske, kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Den omfatter også vitenskapsteoretiske perspektiver, forskningsetikk og pedagogisk statistikk. Her får studentene alt de trenger i én bok. Forfatteren gir en systematisk oversikt over et stort…
Köp här

Isbn: 9788202669980

Utgivningsår:20200521

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Fredrik Alvén, Senait Bohlin

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
På väg mot läraryrket är skriven för att hjälpa dig som är lärarstuderande att strukturera och använda din verksamhetsförlagda utbildning på bästa sätt. Boken hjälper dig att anta utmaningar som att skapa relationer till eleverna, leda en klass, planera och genomföra lektioner och arbetsområden samt med att utveckla…
Köp här

Isbn: 9789147141470

Utgivningsår:20210217

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Magnus Persson

Kategorier: Gymnasieskolan Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Denna bok handlar om utbildningen av blivande gymnasielärare, en lärarkategori som upplevt dramatiska förändringar i sitt yrke och sin sociala position under de sista femtio åren. Magnus Persson ställer frågan hur det är att studera på en utbildning som alla kommer in på och som leder till ett yrke vars sociala…
Köp här

Isbn: 9789179242824

Utgivningsår:20161028

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av:Jan Håkansson, Daniel Sundberg

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vad utmärker skickliga lärare? Går det verkligen att objektivt bedöma frågan utan att hamna i subjektiva värderingar och preferenser? Hur ser vägarna till lärarskicklighet ut och vad kan forskningen bidra med för svar? Då lärarskicklighet är den enskilt…
Köp här

Isbn: 9789127461291

Utgivningsår:20230811

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I denne boka får lærerstudenter og lærere forskningsbasert kunnskap om hva leseforståelse er og hvordan elever utvikler leseforståelsen gjennom grunnskolen. Forfatterne viser hvilke utfordringer elever som strever med å lese møter, og hva det vil si å forstå digitale tekster og lese multiple informasjonskilder kritisk.…
Köp här

Isbn: 9788202650063

Utgivningsår:20210527

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Fredrik Hanell

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Samhällets förväntningar på utbildningsväsendets digitalisering är höga och lärarutbildningen anses ha stor betydelse för hur digitala redskap används i skolan. I den här avhandlingen studeras mötet mellan förskollärarutbildningen och digitala redskap – i synnerhet den sociala nätverkstjänsten Facebook. I avhandlingen…
Köp här

Isbn: 9789198369076

Utgivningsår:20190114

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Marlene Sjöberg

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
The overall aim in this thesis is to explore professional conversations about science teaching experiences, both in an educational setting with student teachers, and in a local professional development project with a science teacher team, regarding possibilities for developing professional knowledge in a collegial…
Köp här

Isbn: 9789179630348

Utgivningsår:20200918

Utgivare: Acta Universitatis Gothoburgensis

Mediatyp: BC

av:Anja Thorsten, Joakim Samuelsson

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Grundläggande principer för undervisning är en bok om konsten att undervisa. Utifrån aktuell forskning om lärares kunnande argumenterar bokens författare för fem principer som lärare behöver behärska och utgå från för att bedriva en bra…
Köp här

Isbn: 9789127464841

Utgivningsår:20231221

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC