Bläddra

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2013. SOU 2014:42

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Kärnkraftsfrågor Miljön
Köp här

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2013. SOU 2014:42

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Kärnkraftsfrågor Miljön
Köp här
Kärnavfallsrådet har granskat delar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) forskningsprogram Fud-program 2013. Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall och fokuserar på de områden där ledamöterna har specialkompetens.

Granskningen omfattar SKB:s verksamhet och handlingsplan, låg- och medelaktivt avfall, använt kärnbränsle, samhällsvetenskaplig forskning samt delar av forskning för analys av långsiktig säkerhet..