Bläddra

av: Axel Andersson

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Kärnkraftsfrågor Miljön
Det använda kärnbränslet kommer att vara giftigt i 100 000 år en evighet med mänskliga mått mätt. Samtidigt står planeten inför flera andra spektakulära effekter av mo­ dernitetens självskadebeteenden. Kärnvapenkrigets ome­ delbara utplåning har återetablerats som ett hot och klimat­ krisen har blivit en ny suicidal…
Köp här

Isbn: 9789187605444

Utgivningsår: 20190507

Utgivare: Ariel Förlag

Mediatyp: BC

av: Miljö- och energidepartementet

Kategorier: Avfallshantering Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Kärnkraftsfrågor Miljön
Enligt Kärnavfallsrådet är det viktigt att inte enbart utveckla tekniken för att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Även samspelet mellan teknik och samhälleliga frågor behöver lyftas. Kopplingar bör göras mellan människa, teknik och organisation. Detta återspeglas i denna kunskapslägesrapport där…
Köp här

Isbn: 9789138242377

Utgivningsår: 20150224

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Avfallshantering Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Kärnkraftsfrågor Miljön
Translation into English of SOU 2017:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. Kärnavfallet en fråga i ständig förändring. The Swedish National Council for Nuclear Waste is an independent scientific committee whose mission is to advise the Government on matters relating to nuclear fuel, nuclear waste and…
Köp här

Isbn: 9789138245712

Utgivningsår: 20170407

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Klas Lundström

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Kärnkraftsfrågor Miljön Reportage och samlingar av journalistiska texter
I Harrisburg, Pennsylvania, har Tage Danielssons ord blivit en märklig sanning: »Det där som hände i Harrisburg var så ytterst osannolikt, så att egentligen har det nog aldrig hänt.« Tage Danielsson talade om härdsmältan vid kärnkraftverket Three Mile Island den 28 mars 1979 och fastän kärnkraftsindustrin förnekar…
Köp här

Isbn: 9789174236637

Utgivningsår: 20140814

Utgivare: Telegram Förlag

Mediatyp: BC

av: Svetlana Aleksijevitj

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Historia Historia och arkeologi Kärnkraftsfrågor Miljön Modern och samtida skönlitteratur Personliga berättelser Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Sociala effekter av katastrofer Sociala och etiska frågor
»Hur många gånger apokalypsen än har upprepats i konsten och hur många olika teknologiska varianter av världsundergången som än har prövats är det först nu som vi har blivit varse att livet är betydligt mer fantastiskt.« Svetlana Aleksijevitj Tjernobyl. Ordet är synonymt med den stora kärnkraftsolyckan år 1986. Men vad…
Köp här

Isbn: 9789187219573

Utgivningsår: 20130821

Utgivare: Ersatz

Mediatyp: BB

av: Ekaterina Tarasova

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Kärnkraftsfrågor Miljön
Energy policies which maintain and extend nuclear energy are often opposed by anti-nuclear movements. Ambitious plans for developing nuclear energy in Russia, constructing a first nuclear plant in Poland, and lifting the ban on nuclear energy while allowing the replacement of old reactors in Sweden are examples of such…
Köp här

Isbn: 9789187843815

Utgivningsår: 20170220

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Åsa Moberg

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Kärnkraftsfrågor Miljön
Trodde du att striden om kärnkraften var över? Den har knappt börjat.Med katastrofen i Fukushima i färskt minne, och med en generation av reaktorer som börjar knaka i fogarna, är frågan om kärnkraftens framtid akut. Ändå är handlingsförlamningen total bland svenska politiker inför valet hörs till och med visioner om…
Köp här

Isbn: 9789127142428

Utgivningsår: 20141122

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198320930

Utgivningsår: 20190808

Utgivare: Jon Brunberg Förlag, Livonia

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Kärnkraftsfrågor Miljön
Granskningen innehåller Kärnavfallsrådets bedömning av Fud-program 2010. Granskningen utgår från ledamöternas sakområden och de aspekter som rådet tidigare har tagit upp, bland annat i tidigare granskningar och kunskapslägesrapporter. Kärnavfallsrådets granskning omfattar synpunkter på SKB:s handlingsplan,…
Köp här

Isbn: 9789138235966

Utgivningsår: 20110616

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Kärnkraftsfrågor Miljön
Kärnavfallsrådet har granskat delar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) forskningsprogram Fud-program 2013. Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall och fokuserar på de områden där ledamöterna har specialkompetens. Granskningen omfattar SKB:s…
Köp här

Isbn: 9789138241301

Utgivningsår: 20140617

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789138242889

Utgivningsår: 20150429

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC