Bläddra

Karriär och profession

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Karriär och framgång Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd
Köp här

Karriär och profession

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Karriär och framgång Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd
Köp här
Professioner och yrkeskarriärer formas och omformas i samhällen. Reformer och utvecklingen inom den svenska offentliga sektorn har omformulerat förutsättningarna för socionomer och andra professioner. Antalet yrkesverksamma socionomer har dessutom ökat under 2000-talet. Med nya förhållanden talar mycket för att socionomernas arbetsområde har utvidgats, men också för ökad differentiering inom yrket. Med ett karriärperspektiv har författaren utvecklat ett sätt att undersöka och analysera samspelet mellan externa och interna faktorer i socionomprofessionens utveckling samt dess inre organisering utifrån dynamiken mellan karriärer, profession och organisationer. Författaren har tagit utgångspunkt i begreppen karriär och profession och genomfört en surveystudie som innefattar drygt 1 400 socionomer med examen under år 1987, 1997 och 2007. I denna avhandling skildras karriärer på ett sätt som belyser socionomernas arbetsområde, fångar skillnader mellan positioner och bidrar till att förstå vad som hänt inom professionen.