Bläddra

Kartan och terrängen : orientera i det didaktiska landskapet

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Kartan och terrängen : orientera i det didaktiska landskapet

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Vad innebär didaktiska val för dig som blivande lärare eller pedagog - och vad menas egentligen med skollagens krav på vetenskapligt förhållningssätt?
Syftet med den här boken är att ge dig en översiktlig karta över relevant forskning så att du får tillgång till aktuell kunskap när du gör dina didaktiska val i skolterrängen.

I Kartan och terrängen reder författarna bland annat ut skillnader mellan vardagsprat och texter i styrdokument och forskning, analyserar hur olika val får konsekvenser för villkoren för lärande samt vikten av att som pedagog reflektera över dessa val. Boken tar även upp emotionella, sociala och kognitiva aspekter av lärande, olika sorters tänkande och vikten av meningsskapande. I de sista kapitlen går författarna på djupet gällande undervisning som fenomen, analyserar moraliska praktiker och erbjuder avslutningsvis en konkretiserad modell för hur undervisning kan planeras gemensamt i ett lärarlag.

Om författarna
Anna-Lena Kempe är docent i didaktik och analyserar, organiserar och designar villkor för lärande i olika sammanhang. Utgångspunkten är aktuell forskning från många olika områden med relevans för lärande.

Tore West är professor i pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Han är intresserad av lärandets kommunikativa karaktär och institutionella villkor samt hur lärande sker i möten mellan människor.