Bläddra

Keyword Options + cd

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Keyword Options + cd

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Grundläggande vuxenutbildning, Individuella programmet
Lätt att anpassa till olika elevgrupper

Serien hjälper eleven att reflektera över den egna språkinlärningen. Med en tydlig struktur och stor variation i innehåll och arbetssätt är det lätt att anpassa undervisningen till just din elevgrupp.

Läs mer
Texter, dialoger och fakta är aktuella, lärorika och roliga. Serien ger underlag för reflektion över den egna språkinlärningen genom en målbeskrivning, aims, som inleder varje avsnitt, och en loggbok, Learning log, som avslutning. Materialet introducerar portfoliometoden, vilken tydliggör elevens utveckling.
Keyword lyfter fram kommunikation och uttal, inte bara i olika övningar utan också genom musik och dikter. Ordlistorna ger förutom en svensk översättning även en förklaring på engelska. Till varje avsnitt hör dessutom en frasbank.
Materialet har en samlad minigrammatik samt ger en systematisk genomgång av grundläggande grammatik i samband med övningarna. Till samtliga böcker medföljer en cd/kassett med texter, hör- och uttalsövningar.
Keyword utgår från målspråket engelska och förklarar ord, uttryck och grammatik på såväl engelska som svenska. Därför fungerar materialet också utmärkt för elever som inte har svenska som modersmål.
Lärarhandledningarna innehåller mängder av övningar och tester.
Keyword Enter vänder sig till elever som har elementära kunskaper i engelska men behöver repetera från början.
Keyword Link vänder sig till elever som planerar att börja studera på gymnasienivå men behöver ytterligare kunskaper och repetition.