Bläddra

Klarspråk i domar

Kategorier: Domar och straff Juridik Juridisk kompetens och praxis Legal skills: drafting & legal writing Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess

Klarspråk i domar

Kategorier: Domar och straff Juridik Juridisk kompetens och praxis Legal skills: drafting & legal writing Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Köp här
Klarspråk - att göra en dom begriplig - är framför allt en fråga om demokrati och rättssäkerhet. Men fortfarande anför, uttalar, uppger, påtalar, framställer och yrkar man saker i juridiska texter, i stället för att säga, mena, anse, ange, framföra, påstå och begära samma saker. Varför är det så? I den här boken beskriver vi hur man kan göra något åt det, utan att den juridiska precisionen - exaktheten - går förlorad, och så att parterna upplever att de får processuell rättvisa genom domen. Du får praktiska råd om hur du bygger upp begripligheten i en dom genom att arbeta med innehållsurval, argumentation, struktur och språk. Boken innehåller många exempel ur domar från tingsrätt och förvaltningsrätt. Boken vänder sig till dig som arbetar på domstol och vill komma igång med klarspråksarbetet på den egna domstolen eller själv vill förändra ditt sätt att skriva. Du kan vara domare, domstolschef, handläggare, fiskal, notarie eller universitetslärare. Boken är även till för dig som studerar juridik och vill lära dig hur du strukturerar och skriver begripliga juridiska texter. Hittills har det saknats en bok om klarspråksarbete på domstolar. Den luckan fyller vi nu. Du får ett nytt sätt att se på juridisk text - visst kan man skriva juridiskt korrekt på ett begripligt språk!