Bläddra

av: Britt Björneke, Fredrik Bohlin, Marie Hagsgård, Maria Sundin

Kategorier: Domar och straff Juridik Juridisk kompetens och praxis Legal skills: drafting & legal writing Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Klarspråk – att göra en dom begriplig – är framför allt en fråga om demokrati och rättssäkerhet. Men fortfarande anför, uttalar, uppger, påtalar, framställer och yrkar man saker i juridiska texter, i stället för att säga, mena, anse, ange, framföra, påstå och begära samma saker. Varför är det så? I den här…
Köp här

Isbn: 9789144143095

Utgivningsår: 20201126

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC