Bläddra

av: Britt Björneke, Fredrik Bohlin, Marie Hagsgård, Maria Sundin

Kategorier: Domar och straff Juridik Juridisk kompetens och praxis Legal skills: drafting & legal writing Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Klarspråk – att göra en dom begriplig – är framför allt en fråga om demokrati och rättssäkerhet. Men fortfarande anför, uttalar, uppger, påtalar, framställer och yrkar man saker i juridiska texter, i stället för att säga, mena, anse, ange, framföra, påstå och begära samma saker. Varför är det så? I den här…
Köp här

Isbn: 9789144143095

Utgivningsår: 20201126

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Martin Borgeke, Mari Heidenborg

Kategorier: Domar och straff Juridik Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Domstolarnas påföljdsbestämning tilldrar sig ständigt uppmärksamhet och intresse. Det finns i dag ett stort antal påföljder och många kombinationsmöjligheter. Även om det finns åtskilliga lagregler på området är domstolarnas påföljdsbestämning till stor del praxisstyrd. Denna bok ger en heltäckande och sammanhängande…
Köp här

Isbn: 9789139019145

Utgivningsår: 20160906

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av: Thérèse Juel

Kategorier: Domar och straff Juridik Rättssystem: allmänt Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Allt började när en vän till Thérèse Juel blev dömd för ett sexualbrott. När hon granskade fakta i målet upptäckte hon mängder av motsägelser och orimligheter. Det  skapade ett engagemang som 2010 resulterade i boken Fällda för sexövergrepp – om rättsfall i Sverige. Nu nio år senare  kommer här hennes…
Köp här

Isbn: 9789186293659

Utgivningsår: 20190924

Utgivare: Blue Publishing

Mediatyp: BC

av: Niklas Dahlgren

Kategorier: Domar och straff Juridik Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess
I denna lagkommentar ges en uttömmande bild av gällande rätt på området kontaktförbud, som i svensk rätt tillämpas med stöd av lagen (1988:688) om kontaktförbud och lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder.
Köp här

Isbn: 9789139019893

Utgivningsår: 20170110

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Martin Borgeke

Kategorier: Domar och straff Juridik Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Domstolarnas påföljdsbestämning tilldrar sig ständigt uppmärksamhet och intresse. Det finns i dag ett stort antal påföljder och många kombinationsmöjligheter. Även om det finns åtskilliga lagregler på området är domstolarnas påföljdsbestämning till stor del praxisstyrd. Fram till dess förra upplagan av denna bok kom ut…
Köp här

Isbn: 9789139015840

Utgivningsår: 20120502

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Nils Jareborg

Kategorier: Domar och straff Juridik Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Framställningens uppläggning och omfattning har valts främst med tanke på juristutbildningens grundkurs i straffrätt. Själva påföljdsbestämningen sätts i förgrunden. Frågornas ideologiska bakgrund samt principiella och systematiska sammanhang betonas. Ett urval av belysande rättsfall från Högsta domstolen behandlas i…
Köp här

Isbn: 9789139202578

Utgivningsår: 20000801

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Nils Jareborg, Josef Zila

Kategorier: Domar och straff Juridik Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Främst avsedd för juristutbildningens grundkurs i straffrätt. Själva påföljdsbestämningen sätts i förgrunden. Frågornas ideologiska bakgrund samt principiella och systematiska sammanhang betonas. Ett urval av belysande rättsfall från Högsta domstolen behandlas i anslutning till de olika frågorna. I denna upplaga har…
Köp här

Isbn: 9789139204411

Utgivningsår: 20070216

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Nils Jareborg, Josef Zila

Kategorier: Domar och straff Juridik Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Boken är avsedd som kurslitteratur om det straffrättsliga påföljdssystemet för juristutbildningens grundkurs i straffrätt. Själva påföljdsbestämningen sätts i förgrunden och framställningen tar främst sikte på att kartlägga den ideologiska bakgrunden samt principiella och systematiska sammanhang.I denna tredje upplaga…
Köp här

Isbn: 9789139205586

Utgivningsår: 20100825

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Jack Ågren

Kategorier: Domar och straff Juridik Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Inom ramen för vårt svenska straffsystem finns utrymme för att i lindrande riktning ta olika hänsyn. De omständigheter som denna doktorsavhandling tar sikte på återfinns i bestämmelsen i BrB 29:5 och benämns billighetsskäl, eller billighetshänsyn. Karakteristiskt för billighetsskälen är att de har att göra med…
Köp här

Isbn: 9789172235137

Utgivningsår: 20130313

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Domar och straff Juridik Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Snabbare handläggning ska bidra till att fler som döms i Sverige, avtjänar straff i sitt hemland.Utredningen föreslår att det formella beslutet flyttas från regeringen till myndigheter och domstolar. På så sätt förkortas handläggningstiden.Alla typer av internationella överföringar behandlas i utredningen, men får…
Köp här

Isbn: 9789138239162

Utgivningsår: 20130409

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Domar och straff Juridik Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Den huvudsakliga uppgiften har varit att ta ställning till hur straffrätten bör användas, i syfte att skapa ett mer trovärdigt men samtidigt så effektivt straffsystem som möjligt. Utredningen har tagit fram fem kriterier som ska vara uppfyllda för att kriminalisering ska komma i fråga. Utredningen har också analyserat…
Köp här

Isbn: 9789138239483

Utgivningsår: 20130617

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Birgitte Langset Storvik

Kategorier: Domar och straff Juridik Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Forvaring er en tidsubestemt frihetsstraff som kan idømmes lovbrytere som antas å være særlig farlige, for å beskytte samfunnet mot ny alvorlig kriminalitet. Boken Forvaringsstraff inneholder en oversiktlig og grundig gjennomgang av: •vilkårene for idømmelse av forvaring •forvaringens lengde •innholdet i…
Köp här

Isbn: 9788202590543

Utgivningsår: 20210614

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Domar och straff Juridik Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Uppdraget har gått ut på att hitta en lagteknisk lösning som innebär att påföljden för de mord där straffet i dag bestäms till ett längre fängelsestraff än 14 år, framöver ska vara livstids fängelse. Det har inte ingått att ta ställning till om det finns ett behov av eller är lämpligt att öka användningen av…
Köp här

Isbn: 9789138246610

Utgivningsår: 20170901

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC