Bläddra

Klimatdeklaration för byggnader. Ds 2020:4 : från Finansdepartementet SBA

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Köp här

Klimatdeklaration för byggnader. Ds 2020:4 : från Finansdepartementet SBA

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Köp här

Förslag till ny lag och förordning om klimatdeklaration för byggnader. Ds:n innehåller också ett förslag till ändring av plan- och bygglagen (PBL). Syftet med den nya lagen är att minska klimatpåverkan vid uppförande av byggnader genom att synliggöra denna påverkan. Förslagen innebär att byggherren ansvarar för att upprätta och lämna in en klimatdeklaration till Boverket. Kravet på klimatdeklaration gäller vid uppförande av nya byggnader.