Bläddra
Köp här

Isbn: 9789173335478

Utgivningsår: 20121107

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Per Samuelsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Denna bok innehåller en kommentar till det mest använda standardavtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Avtalet är framtaget av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté. I boken behandlas standardavtalets bestämmelser parallellt med delar av det entreprenadrättsliga regelsystemet och…
Köp här

Isbn: 9789139112679

Utgivningsår: 20170112

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Thomas Kalbro, Eidar Lindgren

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Temat för denna bok är markexploatering, det vill säga hur man uppför byggnader och anläggningar för att på bästa sätt förbättra och förnya användningen av markområden. Exploateringsverksamheten omfattar en mängd aktiviteter och involverar många aktörer inom såväl privat som offentlig sektor. Verksamheten omgärdas…
Köp här

Isbn: 9789139208464

Utgivningsår: 20180126

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173339414

Utgivningsår: 20190122

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173333894

Utgivningsår: 20100224

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BB

av: Marko Granroth, Lars Olof Matsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
I byggvägledningen kommenteras också de övergripande allmänna principer och krav kring vatten- och avloppsinstallationer som är gemensamma för alla avsnitten i BBR, exempelvis regler om material och produkter, projektering och utförande, verifiering samt drift- och underhållsinstruktioner. Byggvägledning är en serie…
Köp här

Isbn: 9789173338776

Utgivningsår: 20180301

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
OBS att boken reviderats i en senare upplaga, 2019.Detaljplanehandboken ger stöd och vägledning för plan- och lovhandläggare och andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Sedan föregående upplaga är innehållet uppdaterat efter de förändringar som har skett i plan- och bygglagen vid årsskiftet 2014/2015 och…
Köp här

Isbn: 9789139018469

Utgivningsår: 20150708

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BE

av: Thomas Kalbro, Eidar Lindgren

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Temat för denna bok är markexploatering, det vill säga uppförande av bebyggelse och anläggningar för att på bästa sätt förnya och förbättra användningen av markområden. Exploateringsverksamheten omfattar en mängd aktiviteter och involverar…
Köp här

Isbn: 9789139023197

Utgivningsår: 20201209

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173339711

Utgivningsår: 20191010

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Annika Gustafsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Den här boken ger den kunskap som krävs för att kunna hantera de olika momenten i bygglovsprocessen. Regelsystemet för hantering av bygglovsärenden är komplicerat och många gånger behövs juridisk skolning för korrekt tolkning och handläggning. Bygglovsboken reder ut de väsentliga frågorna vid bygglovshandläggning och…
Köp här

Isbn: 9789144106250

Utgivningsår: 20150910

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173335973

Utgivningsår: 20130508

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Det övergripande målet för samtliga av utredningens förslag är modernare byggregler med fokus på att regelverket och dess tillämpning ska vara förutsägbart, flexibilitet och förenklat.
Köp här

Isbn: 9789138250129

Utgivningsår: 20200110

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789179170332

Utgivningsår: 20200925

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173338097

Utgivningsår: 20170116

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173335331

Utgivningsår: 20120510

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173338592

Utgivningsår: 20171122

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Thomas Karlbro, Eidar Lindgren

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Temat för denna bok är markexploatering, det vill säga hur man uppför byggnader och anläggningar för på bästa sätt förbättra och förnya användningen av markområden. Exploateringsverksamheten omfattar en mängd aktiviteter och involverar många aktörer inom såväl privat som offentlig sektor. Verksamheten omgärdas också av…
Köp här

Isbn: 9789139205609

Utgivningsår: 20101202

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173337120

Utgivningsår: 20150831

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173335447

Utgivningsår: 20121023

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Thomas Kalbro, Eidar Lindgren

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Temat för denna bok är markexploatering, det vill säga hur man uppför byggnader och anläggningar för att på bästa sätt förbättra och förnya användningen av markområden. Exploateringsverksamheten omfattar en mängd aktiviteter och involverar många aktörer inom såväl privat som offentlig sektor. Verksamheten omgärdas…
Köp här

Isbn: 9789139207443

Utgivningsår: 20150108

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Arne Elmroth

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Uppvärmning, belysning och ventilation Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Byggvägledningen innehåller råd om hur energieffektivisering kan hanteras vid ändring av byggnader. Eftersom energieffektivisering av äldre hus blir allt mer angelägen att genomföra ges rekommendationer till beställare om vilka krav som kan och bör ställas på komponenter och tekniska installationer i samband med…
Köp här

Isbn: 9789179170509

Utgivningsår: 20201119

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173337137

Utgivningsår: 20150409

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Onödig byggfelslag avskaffas! Föreslår att lagen om byggfelsförsäkring avskaffas och ersätts av en ny lag om färdigställandeskydd. Bakgrunden är att det finns ett flertal brister med det nuvarande försäkringssystemet. Ändringarna bör leda till en smidigare byggprocess med mindre administration och lägre kostnader för…
Köp här

Isbn: 9789138235171

Utgivningsår: 20110126

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173335829

Utgivningsår: 20130418

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Per Samuelsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Denna den andra upplagan har genomgått omfattande omarbetaningar. Verket är en kommentar till det mest använda standardavtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Avtalet är framtaget av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté. I boken behandlas standardavtalets bestämmelser parallellt…
Köp här

Isbn: 9789139116547

Utgivningsår: 20200113

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB