Bläddra
Köp här

Isbn: 9789173335478

Utgivningsår: 20121107

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173339414

Utgivningsår: 20190122

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
OBS att boken reviderats i en senare upplaga, 2019.Detaljplanehandboken ger stöd och vägledning för plan- och lovhandläggare och andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Sedan föregående upplaga är innehållet uppdaterat efter de förändringar som har skett i plan- och bygglagen vid årsskiftet 2014/2015 och…
Köp här

Isbn: 9789139018469

Utgivningsår: 20150708

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BE

Köp här

Isbn: 9789173339711

Utgivningsår: 20191010

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Marko Granroth, Lars Olof Matsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
I byggvägledningen kommenteras också de övergripande allmänna principer och krav kring vatten- och avloppsinstallationer som är gemensamma för alla avsnitten i BBR, exempelvis regler om material och produkter, projektering och utförande, verifiering samt drift- och underhållsinstruktioner. Byggvägledning är en serie…
Köp här

Isbn: 9789173338776

Utgivningsår: 20180301

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173333894

Utgivningsår: 20100224

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789173338097

Utgivningsår: 20170116

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173335331

Utgivningsår: 20120510

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173338592

Utgivningsår: 20171122

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Utredningen Samordning för bostadsbyggande har bland annat haft i uppdrag att analysera för- och nackdelar med att införa möjlighet till krav på transportplaner i detaljplanering för nyetablering av bostäder. Syftet är att sådana transportplaner kan bidra till att skapa förutsättningar för ett transporteffektivt…
Köp här

Isbn: 9789138249154

Utgivningsår: 20190409

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Thomas Karlbro, Eidar Lindgren

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Temat för denna bok är markexploatering, det vill säga hur man uppför byggnader och anläggningar för på bästa sätt förbättra och förnya användningen av markområden. Exploateringsverksamheten omfattar en mängd aktiviteter och involverar många aktörer inom såväl privat som offentlig sektor. Verksamheten omgärdas också av…
Köp här

Isbn: 9789139205609

Utgivningsår: 20101202

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173337120

Utgivningsår: 20150831

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173335447

Utgivningsår: 20121023

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Thomas Kalbro, Eidar Lindgren

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Temat för denna bok är markexploatering, det vill säga hur man uppför byggnader och anläggningar för att på bästa sätt förbättra och förnya användningen av markområden. Exploateringsverksamheten omfattar en mängd aktiviteter och involverar många aktörer inom såväl privat som offentlig sektor. Verksamheten omgärdas…
Köp här

Isbn: 9789139207443

Utgivningsår: 20150108

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Thomas Kalbro, Eidar Lindgren

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Temat för denna bok är markexploatering, det vill säga hur man uppför byggnader och anläggningar för att på bästa sätt förbättra och förnya användningen av markområden. Exploateringsverksamheten omfattar en mängd aktiviteter och involverar många aktörer inom såväl privat som offentlig sektor. Verksamheten omgärdas…
Köp här

Isbn: 9789139208464

Utgivningsår: 20180126

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173337137

Utgivningsår: 20150409

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173335829

Utgivningsår: 20130418

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Annika Gustafsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Den här boken ger den kunskap som krävs för att kunna hantera de olika momenten i bygglovsprocessen. Regelsystemet för hantering av bygglovsärenden är komplicerat och många gånger behövs juridisk skolning för korrekt tolkning och handläggning. Bygglovsboken reder ut de väsentliga frågorna vid bygglovshandläggning och…
Köp här

Isbn: 9789144106250

Utgivningsår: 20150910

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173337434

Utgivningsår: 20151009

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Fastighetsvolymen är en omfattande regelsamling som samlar lagstiftningen inom fastighetsrätt och byggjuridik. FAR Akademi erbjuder dig som arbetar med, eller är intresserad av fastighetsrättsliga frågor, en praktisk och givande bok. Om Fastighetsvolymen 2014 Fastighetsrätten är ett stort och komplext rättsområde med…
Köp här

Isbn: 9789187387203

Utgivningsår: 20140512

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Onödig byggfelslag avskaffas! Föreslår att lagen om byggfelsförsäkring avskaffas och ersätts av en ny lag om färdigställandeskydd. Bakgrunden är att det finns ett flertal brister med det nuvarande försäkringssystemet. Ändringarna bör leda till en smidigare byggprocess med mindre administration och lägre kostnader för…
Köp här

Isbn: 9789138235171

Utgivningsår: 20110126

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173335973

Utgivningsår: 20130508

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Hans Örnhall

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Juridik Säkerhet och brandlarmsystem Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Denna reviderade och omarbetade utgåva av Byggvägledning 1 Utformning och säkerhet ansluter till ändringarna i avsnitt 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen samt avsnitt 8 Säkerhet vid användning i BBR 15 som efter en övergångsperiod ska tillämpas från den 1 juli 2009 (BFS 2008:6). Reglerna i…
Köp här

Isbn: 9789173333665

Utgivningsår: 20091027

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Fastighetsvolymen är en omfattande regelsamling som samlar lagstiftningen inom fastighetsrätt och byggjuridik. FAR Akademi erbjuder dig som arbetar med, eller är intresserad av fastighetsrättsliga frågor, en praktisk och givande bok. För vem? Fastighetsvolymen vänder sig till alla som arbetar med eller på annat sätt…
Köp här

Isbn: 9789187387449

Utgivningsår: 20150715

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Föreslår bl.a: förändringar av plan- och bygglagen (2010:900), en lag om försäkring för åtgärdande av vissa byggfel en lag om färdigställandeskydd ändringar i lagen om energideklaration för byggnader (2006:985) m.m.
Köp här

Isbn: 9789138238912

Utgivningsår: 20130516

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC