Bläddra
Köp här

Isbn: 9789173335478

Utgivningsår: 20121107

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173339414

Utgivningsår: 20190122

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173333894

Utgivningsår: 20100224

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BB

av: Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
OBS att boken reviderats i en senare upplaga, 2019.Detaljplanehandboken ger stöd och vägledning för plan- och lovhandläggare och andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Sedan föregående upplaga är innehållet uppdaterat efter de förändringar som har skett i plan- och bygglagen vid årsskiftet 2014/2015 och…
Köp här

Isbn: 9789139018469

Utgivningsår: 20150708

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BE

Köp här

Isbn: 9789173338097

Utgivningsår: 20170116

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173339711

Utgivningsår: 20191010

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Marko Granroth, Lars Olof Matsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
I byggvägledningen kommenteras också de övergripande allmänna principer och krav kring vatten- och avloppsinstallationer som är gemensamma för alla avsnitten i BBR, exempelvis regler om material och produkter, projektering och utförande, verifiering samt drift- och underhållsinstruktioner. Byggvägledning är en serie…
Köp här

Isbn: 9789173338776

Utgivningsår: 20180301

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Om Fastighetsvolymen Fastighetsvolymen är boken som täcker in hela fastighetsprocessen. Boken är indelad i flikar utifrån ämnesområden. Första fliken innehåller jordabalken och efterföljande flikar innehåller de regler samt hänvisningar till jordabalkens kapitel som berör flikens ämnesområde. Utöver jordabalken finns…
Köp här

Isbn: 9789187387661

Utgivningsår: 20160509

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Det första förslaget: om innehållsförteckningar för byggprodukter, syftar till att på lång sikt skapa förutsättningar för en resurseffektiv byggmaterialanvändning inom Sverige och EU. Förslaget avser gälla för alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller europeisk teknisk bedömning, med de…
Köp här

Isbn: 9789138248256

Utgivningsår: 20180625

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173336734

Utgivningsår: 20140922

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173334860

Utgivningsår: 20110925

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173338011

Utgivningsår: 20160902

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Kommitténs övergripande syfte: att modernisera regelverket och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande utan att äventyra hälsa, säkerhet, gestaltningskvalitet, en god livsmiljö och ett långsiktigt hållbart byggande. Bland förslagen: En nationell samordnare för byggstandardiseringen Att regeringen…
Köp här

Isbn: 9789138247297

Utgivningsår: 20171228

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173332088

Utgivningsår: 20071119

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173338547

Utgivningsår: 20171017

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Behovet av att snabbt få fram bostäder är stort. Problem med dröjsmål och byggrätter gäller oftast privatägd mark, eftersom kommunerna har skarpare verktyg för att snabbt få fram bostäder på egen mark. Därför bör kommunerna i större utsträckning bedriva en strategisk och långsiktig markpolitik med syfte att förvärva…
Köp här

Isbn: 9789138248539

Utgivningsår: 20180828

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173335324

Utgivningsår: 20120514

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173335331

Utgivningsår: 20120510

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173338592

Utgivningsår: 20171122

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Utredningen Samordning för bostadsbyggande har bland annat haft i uppdrag att analysera för- och nackdelar med att införa möjlighet till krav på transportplaner i detaljplanering för nyetablering av bostäder. Syftet är att sådana transportplaner kan bidra till att skapa förutsättningar för ett transporteffektivt…
Köp här

Isbn: 9789138249154

Utgivningsår: 20190409

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Thomas Karlbro, Eidar Lindgren

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Temat för denna bok är markexploatering, det vill säga hur man uppför byggnader och anläggningar för på bästa sätt förbättra och förnya användningen av markområden. Exploateringsverksamheten omfattar en mängd aktiviteter och involverar många aktörer inom såväl privat som offentlig sektor. Verksamheten omgärdas också av…
Köp här

Isbn: 9789139205609

Utgivningsår: 20101202

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173337120

Utgivningsår: 20150831

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173335447

Utgivningsår: 20121023

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Thomas Kalbro, Eidar Lindgren

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Temat för denna bok är markexploatering, det vill säga hur man uppför byggnader och anläggningar för att på bästa sätt förbättra och förnya användningen av markområden. Exploateringsverksamheten omfattar en mängd aktiviteter och involverar många aktörer inom såväl privat som offentlig sektor. Verksamheten omgärdas…
Köp här

Isbn: 9789139207443

Utgivningsår: 20150108

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC