Bläddra

Klimatförändringar – Naturliga och antropogena orsaker

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljön
Köp här

Klimatförändringar – Naturliga och antropogena orsaker

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljön
Köp här

Klimatförändringar – naturliga och antropogena orsaker behandlar dels de faktorer som på kort och lång sikt styr vårt klimat, dels hur klimatet har varierat över årmiljonerna. Den pågående klimatförändringen sätts i ett historiskt perspektiv, vilket möjliggör en tolkning av människans påverkan och vad som kan betraktas som naturliga klimatvariationer. En beskrivning ges av de effekter som en klimatförändring kan få på ekosystem och samhälle. I boken ges också utförliga förklaringar av de processer som reglerar klimatet samt hur man på olika sätt kan studera effekterna av klimatförändringarna.

Denna fjärde reviderade upplaga av boken har kompletterats med de senaste rönen och i boken ges en kritisk betraktelse av dessa. Bokens syfte är att på ett tydligt sätt förklara de processer som styr klimatet samt att härleda vad som är en naturlig variation och vad som är ett resultat av människans påverkan.

Klimatförändringar – naturliga och antropogena orsaker vänder sig till studenter och lärare på universitet och högskolor, samt till samhällsplanerare inom bland annat stat och kommun, där frågeställningar kring klimatförändringar och växthuseffekten diskuteras.