Bläddra

Knivlagen : bakgrund och tillämpning

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Säkerhet och polisrätt, vapenlagar Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Köp här

Knivlagen : bakgrund och tillämpning

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Säkerhet och polisrätt, vapenlagar Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Köp här
Varje år anmäls omkring 8 000 brott mot knivlagen. En majoritet av brotten uppdagas i samband med ingripanden vid hotfulla situationer eller fall av misshandel.
Knivlagen tillhör specialstraffrättens kortaste lagar men ändå uppstår en del tillämpningsproblem och bedömningen av likartade situationer skiljer sig ofta åt.
Knivlagen Bakgrund och tillämpning klargör på ett lättillgängligt sätt viktiga tillämpningsfrågor:
  • - vilka föremål och platser som omfattas
  • - vad som avses med innehav
  • - när ett innehav kan anses befogat.
    Vidare lämnas en redogörelse för bakgrunden till dagens knivlag, med avstamp i 1950-talets stilettförordning. Ett särskilt kapitel ägnas åt knivförbuden i Danmark, Finland och Norge.
    Knivlagen Bakgrund och tillämpning riktar sig framförallt till personer som i sitt yrke kommer i kontakt med knivlagen, såsom poliser, åklagare, advokater och domare. Men även en intresserad allmänhet kan ha nytta av bokens innehåll.