Bläddra

av: Niklas Dahlgren

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Säkerhet och polisrätt, vapenlagar Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Varje år anmäls omkring 8 000 brott mot knivlagen. En majoritet av brotten uppdagas i samband med ingripanden vid hotfulla situationer eller fall av misshandel. Knivlagen tillhör specialstraffrättens kortaste lagar men ändå uppstår en del tillämpningsproblem och bedömningen av likartade situationer skiljer sig ofta åt.…
Köp här

Isbn: 9789139019039

Utgivningsår: 20150715

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Säkerhet och polisrätt, vapenlagar Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Den huvudsakliga uppgiften i denna utredning är att ta ställning till om Sverige bör tillträda Kapstadskonventionen samt det tillhörande luftfartsprotokollet.Om Sverige tillträder desa kommer svenska lufttrafikföretag och finansiärer att kunna ta del av materiella regler som idag gäller…
Köp här

Isbn: 9789138241981

Utgivningsår: 20141208

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Stefan Ryding-Berg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Säkerhet och polisrätt, vapenlagar Särskilda rättsområden
“Säkerhetsskydd. Bestämmelser om säkerhetsskydd för enskilda och för det allmänna” redogör för olika regler inom säkerhetsskyddsområdet. Säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft 1996 har en avgörande betydelse för hur det allmänna, stat och kommuner, behandlar frågor som rör säkerhetsskydd. Den har i boken…
Köp här

Isbn: 9789139019084

Utgivningsår: 20160818

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Johan Boucht

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Säkerhet och polisrätt, vapenlagar Särskilda rättsområden
Detta är en lärobok om den rättsliga grunden för polisens användning av våld enligt svensk rätt. Vid sidan av att analysera de rättsliga regler som gäller är bokens övergripande ambition tudelad. För det första framhålls de konstitutionella rättsstatsdimensioner som polisens användning av våld har, och då särskilt i…
Köp här

Isbn: 9789177370468

Utgivningsår: 20190405

Utgivare: Iustus, Eurographic Group

Mediatyp: BC