Bläddra

Kolla vad du kan Mattemix C

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap

Kolla vad du kan Mattemix C

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Arbeta självständigt!
Har du elever som har svårt att klara av den vanliga matematikundervisningen? Nu utökar vi vår nya serie Kolla vad du kan med övningsböcker även för matematikundervisningen.
Böckerna vänder sig främst till elever som behöver repetera baskunskaper i matematik.

Läs mer
Vi vet att det idag finns många barn ute i skolorna som av olika anledningar har svårt att klara av de uppgifter som finns i vanliga grundböcker. Uppgifterna är ofta för många och för svåra för dessa elever. Grundböckerna har också tendens att gå för fort fram för de elever som behöver en längre inlärningsperiod. I Mattemix får eleverna chans att arbeta med samma arbetsområden och liknande frågeställningar som övriga klasskamrater men på en enklare nivå och med färre uppgifter. Böckerna är uppbyggda på samma sätt och presenterar både enkel basfakta och färdighetsträning på varje moment.
Innehållet utgår från målet i årskurs 3.
I serien ingår följande titlar:
Mattemix A: tal, addition, subtraktion, multiplikation, division, de fyra räknesätten, geometri, längd, vikt, volym, tid
Mattemix B: tal/bråktal, addition, subtraktion, multiplikation, division, de fyra räknesätten, geometri, vinklar, skala, förstoring/förminskning, längd, vikt, volym, tid, tabeller/diagram, temperatur
Mattemix C: tal/bråktal/decimaltal, addition, subtraktion, multiplikation, division, de fyra räknesätten, geometri, skala, längd, vikt, volym, tid, tabell/diagram, medelvärde/median