Bläddra

Kommentar till kursplanen i bild (Grundskolans läroplan 2011)

Kategorier: Grundskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
Köp här

Kommentar till kursplanen i bild (Grundskolans läroplan 2011)

Kategorier: Grundskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
Köp här
HAR UTGÅTT OCH ERSATTS AV REVIDERAD VERSION SOM ENDAST FINNS TILLGÄNGLIG I DIGITAL VERSION PÅ: www.skolverket.se

Vad är det som skiljer ämnet Bild i den nya kursplanen från nu gällande kursplan? Kommentaren tar upp bl.a. de förändringar som präglar den nya kursplanen:
  • Tydligare definition av vad som ska studeras: visuell kultur i form av film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer.
  • Betonar ämnets kommunikativa inslag i högre grad: skapa/framställa integreras med analysera/tolka.
  • Tydligare fokus på bildhantering med hjälp av digitala tekniker genom hela grundskolan.
Skolverkets nationella utvärdering av bildundervisningen (NU -03) är en viktig utgångspunkt för förändringarna i kursplanen.