Bläddra

Kommentar till kursplanen i historia (Grundskolans läroplan 2011)

Kategorier: Grundskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
Köp här

Kommentar till kursplanen i historia (Grundskolans läroplan 2011)

Kategorier: Grundskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
Köp här
HAR UTGÅTT OCH ERSATTS AV REVIDERAD VERSION SOM ENDAST FINNS TILLGÄNGLIG I DIGITAL VERSION PÅ: www.skolverket.se

Vad är det som skiljer ämnet Historia i den nya kursplanen från nu gällande kursplan? Kommentaren tar upp bl.a. de förändringar som präglar den nya kursplanen.
  • Den största skillnaden är att den nya kursplanen preciserar de utvecklingslinjer, tidsperioder, skeenden, händelser och historiska begrepp som ska ingå i undervisningen.
  • Betonar att levnadsvillkor ska studeras i samband med flera historiska perioder.
  • Ett nytt inslag är att eleverna ska lära sig tolka historiskt källmaterial och dra slutsatser utifrån detta.