Bläddra

Kommentar till kursplanen i samhällskunskap (Grundskolans läroplan 2011)

Kategorier: Grundskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
Köp här

Kommentar till kursplanen i samhällskunskap (Grundskolans läroplan 2011)

Kategorier: Grundskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
Köp här
HAR UTGÅTT OCH ERSATTS AV REVIDERAD VERSION SOM ENDAST FINNS TILLGÄNGLIG I DIGITAL VERSION PÅ: www.skolverket.se

Vad är det som skiljer ämnet Samhällskunskap i den nya kursplanen från nu gällande kursplan? Kommentaren tar upp bl.a. de förändringar som präglar den nya kursplanen, t.ex.
  • Större tyngdpunkt på frågor om identitetsutveckling och grupptillhörighet.
  • Mediernas roll lyfts fram.
  • Större utrymme åt de mänskliga rättigheterna och deras innebörd.
  • EU får en ny belysning som en del av Sveriges styrelseskick.
  • Inslag av normöverföring och fostran har tonats ned, eftersom skolans värdegrund och normer lyfts fram i läroplanens första del.