Bläddra

Kommentar till kursplanen i samiska (Grundskolans läroplan 2011)

Kategorier: Grundskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
Köp här

Kommentar till kursplanen i samiska (Grundskolans läroplan 2011)

Kategorier: Grundskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
Köp här
HAR UTGÅTT OCH ERSATTS AV REVIDERAD VERSION SOM ENDAST FINNS TILLGÄNGLIG I DIGITAL VERSION PÅ: www.skolverket.se

Vad är det som skiljer ämnet Samiska i den nya kursplanen från nu gällande kursplan?
Här kommenteras bl.a. de förändringar som präglar den nya kursplanen.
  • Texter som handlar om »interkulturell kompetens» (ung. att kunna samspela i möten med människor med annan kulturell bakgrund) har utmönstrats ur kursplanen och återfinns i stället i den samlade läroplanens andra del.
  • De långsiktiga målen är nu desamma för samiska som förstaspråk och samiska som andraspråk.