Bläddra

Kommentar till kursplanen i svenska för döva och hörselskadade (Specialskolans läroplan 2011)

Kategorier: Grundskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
Köp här

Kommentar till kursplanen i svenska för döva och hörselskadade (Specialskolans läroplan 2011)

Kategorier: Grundskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
Köp här
FÖRSÄLJNING STOPPAD DÅ REVIDERAD VERSION KOMMER FRÅN TRYCK INFÖR SKOLSTARTEN I HÖST. Se, Relaterade produkter till höger.

Vad är det som skiljer ämnet Svenska i den nya kursplanen från nu gällande kursplan?
Här kommenteras bl.a. de förändringar som präglar den nya kursplanen.
  • Tvåspråkighetsperspektivet lyfts fram tydligare med fokus på såväl primärt teckenspråkiga elever som primärt talspråkiga elever. Tidigare beskrevs svenska språket som ett »funktionellt komplement till teckenspråket»
  • Formuleringen »Det vidgade textbegreppet» används inte längre. I stället anges tydligt att olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska ingå i ämnet.
  • Försiktigare användning av kulturbegreppet. I stället sägs att ämnet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.