Bläddra

Kommentar till kursplanen i teknik (Grundskolans läroplan 2011)

Kategorier: Grundskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
Köp här

Kommentar till kursplanen i teknik (Grundskolans läroplan 2011)

Kategorier: Grundskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
Köp här
HAR UTGÅTT OCH ERSATTS AV REVIDERAD VERSION SOM ENDAST FINNS TILLGÄNGLIG I DIGITAL VERSION PÅ: www.skolverket.se

Vad är det som skiljer ämnet Teknik i den nya kursplanen från nu gällande kursplan? Kommentaren tar upp bl.a. de förändringar som präglar den nya kursplanen.
  • En annan struktur med tre centrala aspekter:1. Verktyg, 2. Arbetssätt och 3. Teknikens roll.
  • Större betoning på arbetssätt för att utveckla tekniska lösningar för att främja elevernas kreativitet och entreprenörskap.
  • Elevernas förmåga att kommunicera med tekniska begrepp, skisser och modeller får en central roll i undervisningen.
En viktig grund för förändringarna är de rapporter från fältet som visar att teknikämnet har haft svårt att etablera sig i grundskolan. Nu görs ett försök att förtydliga ämnet och den röda tråden till fortsatt utbildning.